Εικονική μνήμη

Η εικονική μνήμη (virtual memory) παρουσιάζει στις διεργασίες παραπάνω μνήμη από αυτή που διαθέτει το σύστημα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας εικονικές διευθύνσεις (virtual addresses) οι οποίες μεταφράζονται σε πραγματικές από τη μονάδα διαχείρισης μνήμης (memory management unit).
Πρόσβαση σε γραμμική μνήμη με βάση τις σελίδες στην αρχιτεκτονική του επεξεργαστή Pentium


Πεδία του κατάλογου σελίδων