Ακαδημαϊκές προσπάθειες Η/Υ


ENIAC (1946-1955)


Colossus Mark I (1943)


Ο πίνακας οργάνων του υπολογιστή Whirlwind (1947)