Πρόδρομοι της πληροφορικής

Ο αλγόριθμος ΜΚΔ του Ευκλείδη

Θέλουμε να βρούμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη των Α και Β, Α > Β (Π.χ. ΜΚΔ των 18 και 24 είναι το 6, ΜΚΔ των 378 και 216 είναι το 54)
  1. Διαιρούμε ακέραια το Α με το Β και έχουμε ένα υπόλοιπο Υ
  2. Αν το Υ είναι 0 τότε ο Β είναι ο ΜΚΔ
  3. Αν το Υ δεν είναι 0 τότε υπολογίζουμε ως ΜΚΔ τον ΜΚΔ του Β και Υ

Ο αστρολάβος των Αντικηθύρων


Μηχανικός υπολογιστής του William von Schickard


Η διαφορική μηχανή του Charles Babbage


Η αναλυτική μηχανή του Charles Babbage


Διάτρητη κάρτα (1950)