Τρόποι υλοποίησης ενεργού περιεχομένου στον εξυπηρετητή