ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 8203129, 8203139  Fax: +30 210 8203127
E-mail: dmst@aueb.gr
 
English   Μηνιαία Νέα Newsletter Επικοινωνία

 

 
ΔΕΤ Portals
  Πύλη Μαθημάτων - Eduportal
  E-learning Portal του ΔΕΤ
  Knowledge Portals του ΔΕΤ
  Newsletters του ΔΕΤ
  Σημαντικά Portals
 
Πληροφορίες Φοιτητών
  Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  Πίνακας Ανακοινώσεων
  Φοιτητές του Τμήματος
  Προγρ. Παραδόσεων Εργασιών
  Εξετάσεις & Αποτελέσματα
  Αναλ. Παρουσίαση Μαθημάτων
  Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
  Βοηθητικό Υλικό Εργαστηρίου
  Πληροφορίες Γραμματείας
 
Υπηρεσίες
  Ηλεκτρονική Παράδoση Εργασιών
  Web Mail Φοιτητών
  Web Mail Προσωπικού
 
 
 
Δημοσιεύσεις και Βιβλία Καθηγητών - Ερευνητών

Βιβλία Καθηγητών - Ερευνητών

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Ι. Νικολάου και της Μ. Βακόλα με τίτλο «Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά», Εκδόσεις Rosili, 2011 (ISBN 978-960-89407-4-1). Πρόκειται για το πρώτο στο είδος του βιβλίο στην Ελληνική βιβλιογραφία που πραγματεύεται θέματα σχετικά με την Οργανωσιακή/Εργασιακή Ψυχολογία, μελετώντας θέματα όπως τον ρόλο των ατομικών διαφορών, της αντίληψης, των στερεοτύπων, της ηγεσίας κλπ, στον χώρο εργασίας. Απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας κλπ, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στους σύγχρονους οργανισμούς.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Π. Δημητράτο και M. V. Jones, "Resources, Efficiency and Globalization", Palgrave, Macmillan, 2010 (ISBN 978-0-230-23653-0). Ο συλλογικός αυτός τόμος διερευνά τις συνδεδεμένες έννοιες των 'πόρων' της σύγχρονης επιχείρησης, της 'αποτελεσματικότητας' που πρέπει να επιτύχει και της 'παγκοσμιοποίησης' που αποτελεί μια αναπόδραστη πραγματικότητα. Περιέχει 16 κεφάλαια που είτε επιχειρούν βιβλιογραφικές μελέτες είτε παρουσιάζουν εμπειρικά ευρήματα από τη σκοπιά της μικρομεσαίας επιχείρησης, της μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης και της τοπικής θυγατρικής.

Κυκλοφόρησε βιβλίο με συν-συγγραφέα τον Καθ. Δ. Σπινέλλη και Chrissoleon T. Papadopoulos, Michael E. J. O'Kelly, και Michael J. Vidalis, «Analysis and Design of Discrete Part Production Lines», Springer, 2009. (ISBN: 978-0-387- 89493-5). Το βιβλίο «Ανάλυση και σχεδιασμός γραμμών παραγωγής διακριτών στοιχείων» παρέχει μια πλήρη άποψη των συστημάτων παραγωγής εξετάζοντας διάφορα προβλήματα παραγωγής και περιγράφοντας τις καλύτερες προσεγγίσεις για την ανάλυση της απόδοσής τους. Έτσι μπορεί να βοηθήσει τόσο μηχανικούς παραγωγής όσο και ερευνητές στο να εντοπίσουν γρήγορα τα προβλήματα παραγωγής που έχουν λυθεί και αυτά για τα οποία απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό που επιτρέπει σε σχεδιαστές και συμβούλους τη διερεύνηση της απόδοσης μιας ορισμένης γραμμής παραγωγής καθώς και τη βελτιστοποίησή της.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Π. Δημητράτου και M. V. Jones, M. Fletcher, S. Young "Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World", Edward Elgar Publishing Ltd, 2009. Ο συλλογικός αυτός τόμος επιχειρεί μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στο χώρο της διεθνοποίησης και επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περιέχει 14 κεφάλαια που είτε επιχειρούν βιβλιογραφικές μελέτες είτε παρουσιάζουν εμπειρικά ευρήματα από σχετικές έρευνες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το βιβλίο επιχειρεί να συνδέσει και να μελετήσει τις έννοιες της διεθνοποίησης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο δράσης των σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αναπλ. Καθ. Δ. Σπινέλλη και του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Γ. Γούσιου «Beautiful Architecture: Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software Design», O'Reilly 2009, ISBN: 978-0596517984. Στο βιβλίο αυτό ακαδημαϊκοί από ιδρύματα όπως το Cambridge, CMU-SEI, ETH, MIT, Manchester, και Oxford, και εταιρίες όπως οι Avaya, Facebook, IBM, και Sun παρουσιάζουν μελέτες περίπτωσης αρχιτεκτονικών λογισμικού που θεωρούνται αισθητικά άρτιες. Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2009 του βιβλίο είχε την πρώτη θέση στην κατηγορία Software Architecture στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο amazon.co.uk. Τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα του βιβλίου διατίθενται στη διεθνή, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Κυκλοφόρησαν δύο καινούργια βιβλία του Αναπλ. Καθ. Γ. Γιαγλή. Το βιβλίο «Εισαγωγή στην Πληροφορική», Γκούρδας Εκδοτική, ISBN: 978-960-378-680-9.αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εισαγωγή στον κόσμο της Πληροφορικής και την ταχύρρυθμη εκμάθηση της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης της Πληροφορικής, να εξοικειωθούν με την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος, καθώς και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού Η/Υ. Περιέχει πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει σε βάθος θέματα που αφορούν τα Αριθμητικά Συστήματα και την Αριθμητική Υπολογιστών, τα Ψηφιακά Κυκλώματα, τις Λειτουργίες της Μνήμης, της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και των Συσκευών Εισόδου/ Εξόδου. Συμβάλλει στην απόκτηση όλων των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τα Δίκτυα Υπολογιστών, τις έννοιες του Λογισμικού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις βασικές έννοιες του Διαδικασιακού Προγραμματισμού και τη σημασία της Πληροφορικής στη ζωή μας με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Το βιβλίο «Προσομοίωση και Εφαρμογές στη Διοικητική Επιστήμη» (Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN: 9789603878193) απευθύνεται σε φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν με ποιούς τρόπους η προσομοίωση, η ανάπτυξη μοντέλων στον υπολογιστή που «μιμούνται» τον τρόπο λειτουργίας ενός πραγματικού συστήματος, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο επίλυσης προβλημάτων σε μια σειρά από εφαρμογές όπως: Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, Εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών, Θέματα σχεδιασμού δικτύων, Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών, Πληθώρα άλλων διοικητικών προβλημάτων και εφαρμογών όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φυτική και ζωική καλλιέργεια, περιβάλλον. Στόχος του είναι να παρουσιάσει με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο τις αρχές χρήσης της προσομοίωσης ως εργαλείου ανάλυσης επιχειρηματικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων για διοικητικά και οργανωσιακά προβλήματα.

Κυκλοφόρησε από τους Terence C. Mills και Ραφαήλ Μάρκελλο η τρίτη έκδοση της κλασσικής πια μονογραφίας “The Econometric Modelling of Financial Time Series”, Cambridge University Press, 3rd edition. Το βιβλίο παρέχει μια ενδελεχή περιγραφή των διαφόρων υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στην εμπειρική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών. Καλύπτοντας αγορές ομολόγων, μετοχών και συναλλάγματος, απευθύνεται σε ερευνητές αλλά και σε στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να κατανοήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και τα εμπειρικά ευρήματα στην βιβλιογραφία. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν κάποια έρευνα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Το βιβλίο δίνει ειδικό βάρος στο ευρύ φάσμα μη-γραμμικών υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών σε υψηλές συχνότητες και για μελέτη φαινομένων μακροχρόνιας μνήμης. Κεντρική θέση στο βιβλίο έχουν επίσης οι διαδικασίες μοναδιαίας ρίζας και η υποδειγματοποίηση τάσεων και δομικών αλλαγών. Τέλος, υπάρχει αναλυτική συζήτηση θεμάτων αναφορικά με την μεταβλητότητα.

Κυκλοφόρησε ο νέος συλλογικός τόμος με τίτλο "Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies" (ISBN:978-0-387-71721-0, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Vol. 38, Εκδόσεις Springer Berlin) των Β. Ζεϊμπέκη, X. Ταραντίλη, Γ. Γιαγλή και Ι. Μίνη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο τόμος προσεγγίζει ερευνητικά θέματα που αφορούν στη δυναμική διαχείριση στόλου οχημάτων κάτω από αβέβαιες συνθήκες και γεγονότα όπως για παράδειγμα καιρικά φαινόμενα, κυκλοφοριακή συμφόρεση, μηχανικές βλάβες οχήματος, ατυχήματα κτλ που μπορούν να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός δρομολογίου και να επηρεάσουν την εξέλιξή του. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του βιβλίου είναι να προσεγγίσει το θέμα της αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο σε 3 άξονες. Αρχικά παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης στόλου οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας έμφαση σε συστήματα τα οποία διαχειρίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω αναπάντεχων συμβάντων, αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός ενός δρομολογίου δυναμικά με βάση τις απαιτήσεις της δεδομένης στιγμής. Κατά δεύτερον, παρουσιάζονται μια σειρά από δυναμικούς αλγορίθμους δρομολόγησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον επανασχεδιαμό των δρομολόγιων και βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων δρομολόγησης. Τέλος έμφαση δίνεται και στην πρακτική χρήση των παραπάνω συστημάτων και αλγορίθμων με την παρουσιίαση δυο μελετών περίπτωσης (σε μια εταιρία courier και σε μια εταιρία 3PL) στις οποίες εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο "Interactive Digital Television: Technologies and Applications" (ISBN: 978-1599043616, Εκδόσεις IGI, Hershey, Pensylvania) το οποίο συντάχθηκε τους Δρ. Γεώργιο Λεκάκο, Δρ. Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο και Καθ. Γεώργιο Δουκίδη. Το βιβλίο προσεγγίζει το χώρο της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης μέσω της καταγραφής των εξελίξεων σε τρία βασικά επίπεδα τα οποία προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο χώρο: της τεχνολογίας, των εφαρμογών/υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τεχνολογικό επίπεδο αναλύονται οι τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα διαλειτουργικότητας και προτυποποίησης υπό το πρίσμα της σύγκλισης των ψηφιακών μέσων, τεχνολογιών γραφικών για ψηφιακή τηλεόραση και πρωτοκόλλων μετάδοσης ψηφιακού (οπτικοακουστικού) περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζουν την τηλεοπτική εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών σε τηλεοπτικό περιβάλλον με έμφαση στην ευχρηστία, η οποία έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο κριτήριο αποδοχής συστημάτων φηφιακής τηλεόρασης. Στο τρίτο επίπεδο αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αγορά της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης μέσω της παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία καταγράφουν τη στάση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Addison-Wesley εξέδωσε το 2006 το βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη «Code Quality: The Open Source Perspective». Ακολουθώντας τα βήματα του βραβευμένου βιβλίου «Code Reading» το βιβλίο «Code Quality» χρησιμοποιεί εκατοντάδες παραδείγματα από αξιοσημείωτα συστήματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα για να παρουσιάσει τις αρχές ποιότητας του κώδικα που κάθε επαγγελματίας μηχανικός λογισμικού πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει. Το βιβλίο καλύπτει θέματα όπως αξιοπιστία, ασφάλεια, απόδοση στο χρόνο και το χώρο, μεταφερσιμότητα και συντηρησιμότητα. Με τις γνώσεις αυτές ο αναγνώστης θα μπορεί να εκτιμά την ποιότητα υπαρχόντων συστημάτων, να βελτιώσει την ποιότητα του κώδικα που ο ίδιος γράφει και να λάβει τις σωστές διοικητικές αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές υλοποιήσεις. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου που είναι προσβάσιμος από την αρχική σελίδα του συγγραφέα http://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει μεταξύ άλλων αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και αποσπάσματα του βιβλίου.
Το βιβλίο έλαβε το Μάρτιο του 2007 το βραβείο JOLT Software Development Productivity Award στην κατηγορία βιβλίων τεχνικού περιεχομένου.
Επίσης, το Μάιο του 2007 κυκλοφόρησε η μετάφραση του βιβλίου στην Ιαπωνία.

 

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννου με θέμα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων» (ISBN: 9603516341, Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλη). Το βιβλίο προσεγγίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), που αποτελούν τη βάση της πληροφοριακής υποδομής των σημερινών εταιριών και οργανισμών. Στο βιβλίο επιχειρείται μια συνολική θεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, συμπεριλαμβάνοντας θέματα που άπτονται των λειτουργικών διαδικασιών που αυτά αντιμετωπίζουν, στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις, στην αρχιτεκτονική και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχών υλοποιήσεών τους και στη μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής και εγκατάστασης τους. Έμφαση δίνεται σε θέματα διαχείρισης παραγωγής, με εκτενή παρουσίαση του μηχανισμού MRP και όλων των σχετικών διαδικασιών. Με βάση το MBS Navision, παρουσιάζεται πληθώρα επιχειρησιακών εφαρμογών και ροών εργασίας μαζί με τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται πληροφοριακά μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα (οθόνες, πεδία, διαδικασίες, κ.λπ.). Σημαντικό πλεονέκτημα του βιβλίου συνιστά η κάλυψη όλων των διαστάσεων των συστημάτων ERP και η παρουσίαση των κυριότερων επιχειρησιακών διαδικασιών, που οι εφαρμογές αυτές καλούνται να υποστηρίξουν. Οι καίριες αναφορές του βιβλίου στην ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τη γνώση των διεθνών πρακτικών, το καθιστούν αναπόσπαστο εργαλείο για μάνατζερ που είναι επιφορτισμένοι με επιχειρησιακές αποφάσεις αναφορικά με συστήματα ERP και φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο αυτό χώρο.

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίό της Επίκουρης Καθηγήτριας Αγγελικής Πουλυμενάκου (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων του University College Dublin και του University of Muenster, Prof. Stefan Klein) με θέμα «Managing Dynamic Networks» (ISBN: 3-540-25367-x, Εκδόσεις Springer, Berlin). Το βιβλίο προσεγγίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τη διαχείριση δυναμικών οργανωσιακών μορφών, όπως τα διεπιχειρησιακά δίκτυα. Η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάχυναν την ανάπτυξη συμμαχιών και τη στενότερης συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες όμως είναι εύθραυστες και πολλές φορές ανεπιτυχείς. Παράλληλα, οι «παραδοσιακές» μορφές διοίκησης φαίνονται ανεπαρκής για την αποτελεσματική διαχείριση των διεπιχειρησιακών δικτύων. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα αιχμής που σχετίζονται με τη διαχείριση διεπιχειρησιακών δικτύων τα οποία υποστηρίζονται από καινοτόμες τεχνολογίες και πολλές φορές η συνεργασία των επιχειρήσεων διεξάγεται μέσω αυτών. Επίσης γίνεται μια εκτενής αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συχνά οι διοικήσεις διεπιχειρησιακών δικτύων σε θέματα στρατηγικής, σχέσεων και μορφών συνεργασίας, κοινωνικού κεφαλαίου, εταιρικής και διεπιχειρησιακής ταυτότητας και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που προάγουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων. Η ανάδειξη των ανωτέρω θεμάτων προκύπτει μέσα από την ανάλυση μία σειράς μελετών περίπτωσης που εμπεριέχονται στο βιβλίο. Τέλος, το βιβλίο καταλήγει με μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και αρχές που αφορούν τη σχεδίαση αλλά και τη διοίκηση διεπιχειρησιακών δικτύων τα οποία κάθε μάνατζερ οφείλει να γνωρίζει.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγ. Απόστολου Ρεφενέ εξέδωσε τον τόμο "Quantitative Methods in Finance" (ISBN 960-402-173-7, Εκδόσεις Τυποθίτο - Γεώργιος Δαρδανος) για να τιμήσει την προσφορά του πρώην Πρύτανη και Καθηγητή του Τμήματος κ. Ανδρέα Κιντή στην επιστήμη των Οικονομικών και της Οικονομετρίας. Ο παραπάνω τιμητικός τόμος αποτελεί συλλογή επιστημονικών άρθρων κορυφαίων συγγραφέων στην επιστήμη των Οικονομικών, της Οικονομετρίας και της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας, πολλά από τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ο τιμητικός τόμος πραγματεύεται τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Institutions and Market Efficiency, Volatility and Option Pricing, Correlation and Risk Modeling, Modeling Stock Returns, Advances in Methodology. Μεταξύ των συγγραφέων είναι: Mark Hayford, Anastasios Malliaris, Kate Phylaktis, Manolis Kavoussanos, Gikas Manalis, Robert Merton, George Skiadopoulos, Steward Hodges, Les Clewlow, Athanasios Episkopos, Stelios Arvanitis, Antonis Demos, Rafael Markellos, Terence Mills, Vasiliki Skintzi, George Skiadopoulos, Apostolos Refenes, Stelios Bekiros, Dimitris Georgoutsos, Hassan Tehranian, Nicholaos Travlos, James Waegelein, Nikolaos Philippas, George Leledakis, Ian Davidson, George Karathanasis, Elias Tzavalis, Michael Wickens, Anatoly Kandel, Efthymios Tsionas.

Την Δευτέρα 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντά "Ηγεσία: Ο δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας" (ISBN: 960-218-406-X, Εκδόσεις Κριτική). Σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, αβέβαιο και απαιτητικό, η ηγεσία ως λειτουργία των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων αποτελεί το κλειδί της διαρκούς επιτυχίας. Ο Καθ. Δ. Μπουραντάς, αξιοποιώντας τα θεμελιώδη της Διοικητικής Επιστήμης, τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, τις υποδειγματικές πρακτικές των εξαιρετικών παγκοσμίως επιχειρήσεων και την πολύχρονη εμπειρία του στις Ελληνικές επιχειρήσεις, αποκωδικοποιεί "το DNA" της διαρκούς επιτυχίας. Διαμορφώνει ένα "πρακτικό οδηγό" για το πώς τα στελέχη μπορούν να εξασφαλίζουν τις στρατηγικές παραμέτρους της διαρκούς ανταγωνιστικότητας όπως άνθρωπο, κουλτούρα, στρατηγικές, δομές, συστήματα, συνεχή αλλαγή και προσαρμογή. Προτείνει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο ηγετικής συμπεριφοράς, αναλύει τους ηγετικούς ρόλους, περιγράφει συγκεκριμένες πρακτικές και δίνει χρήσιμα εργαλεία μέσω των οποίων τα στελέχη μπορούν να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις εκπνέοντας, κερδίζοντας και κινητοποιώντας τους ανθρώπους τους. Στην εκδήλωση μίλησαν οι: κ. Νίκος Αναλυτής (Πρόεδρος της ΟΚΕ), κα. Νάνσυ Παπαλεξανδρή (Αντιπρύτανης Ο.Π.Α.), κα. Χριστίνα Δαμουλιάνου (Δημοσιογράφος), κ. Νίκος Σοφιανός (Πρόεδρος Deloitte).

Το βραβευμένο βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη "Code Reading: The Open Source Perspective", κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο "Ανάγνωση κώδικα: η προοπτική του ανοικτού λογισμικού" (εκδόσεις Κλειδάριθμος 2005- ISBN 960-209-845-7). Το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί από τα αγγλικά σε άλλες πέντε γλώσσες (κινεζική, ιαπωνική, κορεάτικη, πολωνική και ρωσική). Το βιβλίο Code Reading διδάσκει μεθόδους και τεχνικές για την ανάγνωση του κώδικα προγραμμάτων που έχουν γράψει άλλοι. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πάνω από 600 πραγματικά παραδείγματα από αξιοσημείωτα συστήματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα. Ο αναγνώστης μέσα από το βιβλίο αυτό θα μάθει πως να κατανοεί περίπλοκα προγράμματα, θα εκτιμήσει σημαντικές έννοιες της ανάπτυξης λογισμικού, θα δει τρόπους για την εξερεύνηση κώδικα μεγάλων συστημάτων και θα αποκτήσει την ικανότητα ανάγνωσης διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με τα 16 εκατομμύρια γραμμές του πηγαίου κώδικα των παραδειγμάτων και αποτελεί το πρώτο της σειράς "Effective Software Development Series" του εκδοτικού οίκου Addison-Wesley. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου που είναι προσβάσιμος από την αρχική σελίδα του συγγραφέα http://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει μεταξύ άλλων αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και αποσπάσματα του βιβλίου.

Εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο IDEA Group Inc., το βιβλίο "Intelligent Learning Infrastructures for Knowledge Intensive Organizations: A Semantic Web Perspective", 420 σελίδες, που καλύπτει τα πιο προηγμένα και σύγχρονα θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Μάθησης, με μια οπτική γωνία Σημασιολογικού Ιστού με συνεκδότες τον Δρ. Μιλτιάδη Λύτρα (διδάκτορα και διδάσκοντα με 407 του Τμήματος) και τον Καθηγητή Ambjorn Naeve του Royal Institute of Technology (KTH) Sweden. Στην παρούσα φάση προετοιμάζουν άλλες δύο εκδόσεις με τίτλους: "Open Source for Knowledge and Learning Management: Strategies beyond tools" και "Ubiquitous and Pervasive Knowledge and Learning Management: Semantics, Social Networking and New Media to their full potential".

Η Idea Group Publishing εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2003 το βιβλίο "Social and Economic Transformation in the Digital Era", (ISBN: 1591401585) που επιμελούνται ο Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος, ALBA, και Επικ. Καθ. Νάνσυ Πουλούδη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιβλίο συγκεντρώνει τον σύγχρονο προβληματισμό στις βασικές περιοχές της Κοινωνίας της Πληροφορίας, παρουσιάζοντας καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα, μελέτες περίπτωσης, καθώς και σχετικές θεωρητικές και κοινωνικές αναλύσεις. Οι συνεργαζόμενοι συγγραφείς εξετάζουν τον ευρύτερο μετασχηματισμό σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο εστιάζοντας ταυτόχρονα σε τρεις βασικές περιοχές αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον: εμπιστοσύνη και θεσμικό πλαίσιο, καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα και σημαντικές μεταβολές στον τρόπο εργασίας, όπου η έμφαση στη γνώση, τη μάθηση και τη δικτύωση έχουν γίνει η κύρια πηγή δημιουργικής αλλαγής για τις επιχειρήσεις και τις νέες μορφές οργάνωσης. Το βιβλίο καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: κοινωνικό πλαίσιο, θέματα εμπιστοσύνης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και προκλήσεις για το θεσμικό πλαίσιο, ανάλυση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, νέες μορφές της οργάνωσης και εκμετάλλευσης του γνωσιακού κεφαλαίου.

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Edward Elgar εξέδωσε τον Ιούνιο 2004 το βιβλίο "Emerging Paradigms in International Entrepreneurship", (ISBN: 184376136X) που επιμελούνται η Δρ. Marian Jones, University of Glasgow και ο Λέκτορας του Τμήματος Παύλος Δημητράτος. Το βιβλίο επικεντρώνεται στα κύρια θέματα που υφίστανται στη σχολή σκέψης μεταξύ των χώρων της διοίκησης διεθνούς επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Συνοπτικά αυτά περιλαμβάνουν: την εξέλιξη του νεοσύστατου χώρου της διεθνούς επιχειρηματικότητας και την επίδραση του στις σύγχρονες οικονομίες γνώσης, καινούργιες θεωρητικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο, διεθνής επιχειρηματικότητα και το Ίντερνετ, επαφές, διασυνδέσεις και δικτύωση στη διεθνή επιχειρηματικότητα, συγκρίσεις μεταξύ κλάδων και χωρών στη διεθνή επιχειρηματικότητα, και, η έμφαση στον πειραματισμό στη διεθνή επιχειρηματικότητα.

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Sprienger-Verlag εξέδωσε τον Νοέμβριο 2004 το βιβλίο «Consumer Driven Electronic Transformation, Applying New Technologies to Enthuse Consumers and Transform the Supply Chain» (ISBN: 3-540-22611-7) που επιμελήθηκαν ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης και ο Λέκτορας Αδάμ Βρεχόπουλος του Τμήματος. Το βιβλίο έχει ως στόχο την υπογράμμιση των αναδυόμενων τάσεων, προκλήσεων και ευκαιριών στον κλάδο του λιανεμπορίου μέσα από την προοπτική ικανοποίησης των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών και επιχειρηματικών αναγκών και συμπεριφορών, της αναδόμησης των ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών σχέσεων και της εξέλιξης των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Το βιβλίο δίνει έμφαση στον ρόλο της έρευνας συμπεριφοράς καταναλωτή σαν τον κινητήριο μοχλό δόμησης των διαδικασιών της αλυσίδας αξίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις για τον ενθουσιασμό του καταναλωτή και τον μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας αποτελούν τον βασικό πυλώνα του βιβλίου.


Δημοσιεύσεις Καθηγητών - Ερευνητών

Έτος:

2010

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Ζachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2010). An Adaptive Memory Methodology for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-Up and Delivery Services, European Journal of Operational Research 202(2), 401-411.
 2. Repoussis PP, Tarantilis CD (2010). Solving Heterogeneous Vehicle Routing and Scheduling Problems via Adaptive Memory Programming. Transportation Research Part C 18(5), 695-712.
 3. Repoussis PP, Tarantilis CD, Braysy O, Ioannou G. (2010). A Hybrid Evolution Strategy for the Open Vehicle Routing Problem. Computers & Operations Research 37(3), 443-455.
 4. Zografos, K.G., M.A. Madas, and Y. Salouras (to appear). A Decision Support System for Total Airport Operations Management and Planning. Journal of Advanced Transportation.
 5. Manataki, I.E., and K.G. Zografos (2010). Assessing Airport Terminal Performance using a System Dynamics Model. Journal of Air Transport Management, 16(2), pp. 86-93.
 6. Androutsopoulos, K.N. and K.G. Zografos. (2010). Solving the Bicriterion Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution. Transportation Research Part C, 18 (5), pp. 713-726.
 7. Madas, M.A. and K.G. Zografos. (2010). Airport Slot Allocation: A Time for Change?. Transport Policy, 17 (4), pp. 274-285.
 8. Zografos, K.G. and K.N. Androutsopoulos (2010). Decision Support for Trip Planning", in Ambrosino, G. M. Boero, J.D Nelson and M. Romanazzo (eds.) "Infomobility Systems and Sustainable Transport Services", ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment, Rome, Italy, pp. 58-66 (in print).
 9. Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, Panos Louridas, and Kostas Stroggylos. (2010). A market-based approach to managing the risk of peer-to-peer transactions. Computer Networks, 54(5):675-688, April 2010.
 10. Diomidis Spinellis. (2010). CScout: A refactoring browser for C. Science of Computer Programming, 75(4):216-231, April 2010.
 11. Diomidis Spinellis. (2010). Code documentation. IEEE Software, 27(4):18-19, July/August 2010.
 12. Diomidis Spinellis. (2010). Software tracks. IEEE Software, 27(2):10-11, March/April 2010.
 13. Vlachos, P., Giaglis G.M., Vrehopoulos, A. and Lee, I. (2010) Perceived Electronic Service Quality: Results from a Cross-National Study in Mobile Internet Services, International Journal of Human Computer Interaction, forthcoming.
 14. Kourouthanassis, P.E., Giaglis G.M. and Karaiskos, D.C. (2010) Delineating 'Pervasiveness' in Pervasive Information Systems: A Taxonomical Framework and Design Implications, Journal of Information Technology, forthcoming.
 15. Bouwman, H., Carlsson, C., Giaglis, G.M., Molina, F.J. and Walden, P. (2010), Factors affecting the adoption of advanced mobile data services: Comparing the Dutch, Finnish and Greek markets, International Journal of Mobile Communications, 8, 4, pp. 430-450.
 16. Soderquist, K.E., Papalexandris, A., Ioannou, G. & Prastacos, G.P. (2010) "Task-based to competency-based: A typology and process supporting a critical HRM transition", Personnel Review, 39(3): 325-246.
 17. Nikolaou, I., Vakola, M. & Bourantas, D. (accepted for publication). The role of silence on employees' attitudes "the day after" a merger. Personnel Review.
 18. Tomprou, M., Nikolaou, I. & Vakola, M. (accepted for publication). Experiencing organizational change in Greece: the framework of psychological contract. International Journal of Human Resource Management.
 19. Nikolaou, I. (accepted for publication). Core processes and applicant reactions to the employment interview: An exploratory study in Greece. International Journal of Human Resource Management.
 20. Bozionelos, N., & Nikolaou, I. (2010). Does Treating the Permanent Workforce Well Matter to Temporary Employees? Academy of Management Perspectives, 24(1), 84-86.
 21. Nanou, T., Lekakos, G., Fouskas, K., (2010) "The effects of recommendations' presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system". ACM Multimedia Systems Journal. Forthcoming.
 22. Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K. (in press). Collaborative performance measurement in the supply chain. Industrial Management & Data Systems " Vlachos, P., Vrechopoulos, A., Pramatari, K. (in press) Too Much of a Good Thing: Curvilinear Effects of Service Evaluation Constructs and the Mediating Role of Trust. Journal of Services Marketing.
 23. Vlachos, P. Theotokis, A., Pramatari, K., Vrechopoulos, A. (in press), Consumer-Retailer Emotional Attachment: Some Antecedents and the Moderating Role of Attachment Anxiety. European Journal of Marketing.
 24. Vrechopoulos, A. (2010) Who controls store atmosphere customization in electronic retailing? International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 38, Issue 7, pp. 518 - 537.
 25. Vlachos, P., Giaglis, G., Lee, I. and Vrechopoulos, P. (2010) "Perceived Electronic Service Quality: Some Preliminary Results from a Cross-National Study in Mobile Internet Services", Interntional Journal of Human Computer Interaction (forthcoming).
 26. D. Magos, I. Mourtos, G.Appa (2010), A polyhedral approach to the alldifferent system, to appear in Mathematical Programming.
 27. P. Dimitratos, A. Petrou, E. Plakoyiannaki & J. E. Johnson (2010), Strategic Decision-Making Processes In Internationalization: Does National Culture of the Focal Firm Matter?. Journal of World Business: 46, 2011, forthcoming
 28. D. Manolopoulos, P. Dimitratos & E. Sofikitis. (2010). Predictors of Career Preferences of MNC Knowledge Professionals, Personnel Review: 40, 2011, forthcoming.
 29. I. Voudouris, P. Dimitratos & H. Salavou, (2010). Entrepreneurial Learning in the International New High-Technology Venture, International Small Business Journal: 28, 2010, forthcoming.
 30. P Dimitratos, P., Plakoyiannaki, E., Pitsoulaki, A. & Tuselmann H., (2010). The Global Small Firm in International Entrepreneurship, International Business Review: 19, 2010, forthcoming.
 31. P. Dimitratos, S. Lioukas, K. Ibeh & C. Wheeler. (2010). Governance Mechanisms of SME International Partner Management, British Journal of Management: 20, 2010, forthcoming.
 32. D. Manolopoulos, P. Dimitratos & P. Sapouna. (2010). An investigation into international assignment directions of R&D MNE employees: Evidence from Greece, International Journal of Human Resource Management: 21, 2010, forthcoming.
 33. Michael Akinde, Michael Bohlen, Damianos Chatziantoniou, Johann Gamper, "θ-Constrained Multi-Dimensional Aggregation" Information Systems Journal (to appear)
 34. Makropoulou V., Markellos, R.N. (2010) "The Competitive Margin of Bookmakers under information uncertainty", Scottish Journal of Political Economy (forthcoming).
 35. Symeonidis, L., Daskalakis, G., Markellos, R.N. (2010) "Does the Weather Affect Stock Market Volatility?", Finance Research Letters (forthcoming).
 36. Psychoyios, D., Dotsis, G., Markellos, R.N. (2010) "A Jump Diffusion Model for VIX Volatility Options and Futures", Review of Quantitative Finance and Accounting 35 (3), 245-269.
 37. Kritikos, M., Markellos, R.N., Prastacos, G. (2010) "Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece", Applied Economics 42 (9), pp. 1133-1143.
2009

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Repoussis PP, Tarantilis CD and Ioannou G (2009). An Arc-Guided Evolutionary Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. IEEE Transactions Evolutionary Computation 13(3), 624-647.
 2. Spanos, Y., Soderquist, K.E., Remotti, L. & Vonortas, N. (2009), "Market, Firm and Project-Level Effects on the Innovation Impact of FP R&D Projects", in Fisher, R., Polt, W. & Vonortas, N. The Impact of Publicly Funded Research on Innovation. An Analysis of European Framework Programmes for Research and Development, Summary Report, PRO INNO Europe, INNO APPRAISAL, Paper 7, European Commission, Enterprise and Industry.
 3. Diomidis Spinellis (2009). User-level operating system transactions. Software: Practice & Experience, 39(14):1215-1233, Published online; to appear in print.
 4. Diomidis Spinellis. (2009). Basic etiquette of technical communication. IEEE Software, 26(5):14-15, November/December 2009.
 5. Diomidis Spinellis (2009). Job security. IEEE Software, 26(5):14-15, Sep/Oct 2009.
 6. Lekakos, G., (2009) "Extracting and Exploiting Lifestyle Indicators for the Personalization of Digital Television Advertisements". Journal of Advertising Research, vol. 49, no. 4, pp.404-418.
 7. Karagiannidis, C., Lekakos, G., Vasilakos, A., (2009) "Preference-Based Decision Making for Personalised Access to Learning Resources", International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, vol. 1, no3, pp. 356-369.
 8. Vrechopoulos, A., Apostolou, K. and Koutsiouris, K. (2009) Virtual Reality Retailing on the Web: Emerging Consumer Behavioural Patterns, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 19, Issue 5, pp. 469 - 482.
 9. Vlachos, P., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. and Avramidis, P. (2009) Additive and Non-linear Effects of Consumer Corporate Associations on the Trust Outcome: Theory and Evidence, Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Vol. 37, No.2, June 2009, pp. 170-180.
 10. Vrechopoulos, A. and Batikas, M. (2009) "Predicting the Adoption of Mobile Government Services". In Head, M. (Ed.) "Mobile and Ubiquitous Commerce: Advanced E-Business Methods", Volume 4 of Advances in Electronic Business Series, IGI Global, pp. 63-78.
 11. P. Dimitratos, I. Liouka, D. Ross & S. Young. (2009). The Multinational Enterprise and Subsidiary Evolution, Scotland Since 1945Business History: 51(3), 2009, 401-425.
 12. M. V. Jones, P. Dimitratos, M. Fletcher & S. Young, (2009) SME Internationalization: Current Themes of Study and Modern Challenges. In 'Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World'. M. V. Jones, P. Dimitratos, M. Fletcher & S. Young (Eds), Edgard Elgar, 2009, 1-5.
 13. P. Dimitratos, J. E. Johnson, K. I. N. Ibeh & J. Slow. (2009) Core Rigidities of Micromultinationals: The Scottish ExperienceIn 'Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World'. M. V. Jones, P. Dimitratos, M. Fletcher & S. Young (Eds). Edgard Elgar, 2009, 139-149.
 14. Zografos, K.G., Androutsopoulos, K.N., Spitadakis, V. (2009) Design and Assessment of an Online Passenger Information System for Integrated Multimodal Trip Planning, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (Article in Press) (Impact Factor 2008: 2,844).
 15. Manataki, I.E., and K.G. Zografos (2009) A Generic System Dynamics Based Tool for Airport Terminal Performance Analysis, Transportation Research Part C, Vol. 17, No. 4, pp. 428-443.
 16. Manataki, I.E. and K.G. Zografos (2009). Development and Demonstration of a Modeling Framework for Airport Terminal Planning and Performance Evaluation. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2106, pp. 66-75.
 17. Manataki, I.E., and K.G. Zografos (2009) Assessing Airport Terminal Performance through the Use of a System Dynamics Model, Journal of Air Transport Management (accepted for publication).
 18. Spinellis Diomidis, "Job Security," IEEE Software, vol. 26, no. 5, pp. 14-15, Sep./Oct. 2009, doi:10.1109/MS.2009.131.
 19. Mitropoulos Dimitris and Spinellis Diomidis. (2009) SDriver: Locationspecific signatures prevent SQL injection attacks. Computers and Security, 28:121–129, May/June.
 20. Sprinkle Jonathan, Marjan Mernik, Juha-Pekka Tolvanen, and Diomidis Spinellis. (2009) What kinds of nails need a domain-specific hammer?. IEEE Software, 26(4), 15–18, July/August. Guest Editors' Introduction: Domain Specific Modelling.
 21. Frankau Simon, Spinellis Diomidis, Nassuphis Nick, and Burgard Christoph. (2009) Commercial uses: Going functional on exotic trades. Journal of Functional Programming, 19(1):27–45, January.
 22. Spinellis Diomidis. (2009) Drawing tools. IEEE Software, 26(3):12– 13, May/June.
 23. Spinellis Diomidis. (2009) Start with the most difficult part. IEEE Software, 26(2):70–71, March/April.
 24. Spinellis Diomidis (2009). Optimizing header file include directives. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 21(4):233–251, July/August.
 25. Mitropoulos Dimitris and Spinellis Diomidis (2009). SDriver: Locationspecific signatures prevent SQL injection attacks. Computers and Security, 28:121–129, May/June 2009.
 26. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2009). An Adaptive Memory Methodology for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick Up and Delivery Services, European Journal of Operational Research (to appear).
 27. Repoussis, P.P., Tarantilis, CD. (2009). Solving the Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows via Adaptive Memory Programming. Transportation Research Part C (to appear).
 28. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2009). A Guided Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Two-Dimensional Loading Constraints. European Journal of Operational Research 195(3), 729–743.
 29. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2009). An Integrated Local Search Solution Methodology for Inventory and Routing Decisions. Expert Systems with Applications 36(7), 10239- 10248.
 30. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2009). A hybrid metaheuristic algorithm for the vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up service. Expert Systems with Applications 36(2), 1070-1081.
 31. Braysy O., Porkka P, Dullaert W, Repoussis P and Tarantilis C. (2009). A Well-scalable Metaheuristic for the Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows. Expert Systems with Applications 36(4), 8460-8475.
 32. Repoussis, P.P., D. Paraskevopoulos, G. Zobolas, C.D. Tarantilis and G. Ioannou, (2009). “A web-based decision support system for waste lube oils collection and recycling”. European Journal of Operational Research, 195(3), 676-700.
 33. Zobolas, G., C.D. Tarantilis and G. Ioannou, (2009). “Minimizing makespan in permutation flow shop scheduling problems via a hybrid metaheuristic algorithm”. Computers and Operations Research, 36(4), 1249-1267.
 34. Argyropoulou M., G. Ioannou, D. Koufopoulos and J. Motwani, (2009). “Measuring the Impact of an ERP Project at SMEs: A Framework and Empirical Investigation”. International Journal of Enterprise Information Systems, 5(3), 1-13.
 35. Zobolas, G., C.D. Tarantilis and G. Ioannou, 2009. “Solving the open shop scheduling problem via a hybrid genetic-variable neighborhood search algorithm”. Cybernetics and Systems, 40(4), 259-285.
 36. Argyropoulou M., G. Ioannou, D. Koufopoulos and J. Motwani (2009), Measuring supply chain performance in SMEs. Supply Chain Management: an International Journal, forthcoming.
 37. Soderquist, K.E., A. Papalexandris, G. Ioannou and G.P. Prastacos. (2009), “Task-based to competency-based: A typology and process supporting a critical HRM transition”. Personnel Review, forthcoming.
 38. Kritikos, M. and G. Ioannou. (2009), “The balanced cargo vehicle routing problem with time windows”. International Journal of Production Economics, forthcoming.
 39. Kritikos, M., Markellos, R. and Prastacos G., (2009), Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece, doi 10.1080/00036840701/721166, Applied Economics
 40. Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, (2009), G., An Assignment based heuristic for Vehicle Routing with Time Windows,Operational Research, An International Journal , 8 , 219-233.
 41. Tarantilis CD, Zachariadis EE, Kiranoudis CT (2009). A Hybrid Metaheuristic Algorithm for the Integrated Vehicle Routing and Three-dimensional Container Loading Problem. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10(2), 255 - 271.
 42. Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., and Ioannou, G. (2009). An Arc- Guided Evolutionary Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. IEEE Transactions Evolutionary Computation (to appear). Algorithm for the Job Shop Scheduling Problem. Journal of the Operational Research Society (to appear).
 43. Wei-Jun Hsu, Thrasyvoulos Spyropoulos, Konstantinos Psounis, and Ahmed Helmy, (2009). Modelling Spatial and Temporal Dependencies of User Mobility in Wireless Mobile Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 17, Iss. 5, pp. 1564-1577, October 2009.
 44. Apoorva Jindal and Konstantinos Psounis, (2009). Characterizing the Achievable Rate Region of Wireless Multi-hop Networks with 802.11 Scheduling, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 17, Iss. 4, pp. 1118-1131, August 2009.
 45. A. Jindal, and K. Psounis. (2009) Contention-Aware Performance Analysis of Mobility- Assisted Routing, IEEE Transactions on Mobile Computing (to appear)
 46. Daskalakis, G., Psychoyios, D., Markellos, R.N. (2009) Modeling CO2 Emission Allowance Prices and Derivatives: Evidence from the European Trading Scheme, Journal of Banking and Finance, 33 (7)
 47. Daskalakis, G., Markellos, R.N. (2009) Are Electricity Risk Premia Affected by Emission Allowance Prices? Evidence from the EEX, Nord Pool and Powernext, Energy Policy, 37 (7), pp. 2594-2604.
 48. Vlastakis, N., Dotsis, G., Markellos, R.N. (2009) How Efficient is the European Football Betting Market? Evidence from Arbitrage and Trading Strategies, Journal of Forecasting, 28 (5), pp.426-444.
 49. Dotsis, G., Markellos, R.N., Mills, T.C. (2009) Estimation of Continuous-Time Stochastic Volatility Models, in T.C. Mills and K. Patterson (eds), Handbook of Econometrics, Vol. II, Palgrave.
 50. Mills, T.C., Markellos, R.N. (2009) Nonlinear Times Series in Financial Economics, in Bruce Mizrach (ed), Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Berlin: Springer, 2009.
 51. D. Magos and I. Mourtos (2009) Clique facets of the axial and planar assignment polytopes. Discrete Optimization 6, 394-413.
 52. K. Kounetas, I. Mourtos and K. Tsekouras (2009). Efficiency decompositions for heterogeneous technologies, European Journal of Operational Research 199, 209-218.
 53. Kourouthanassis, P.E., Giaglis G.M. and Karaiskos, D.C. (2009) Delineating ‘Pervasiveness’ in Pervasive Information Systems: A Taxonomical Framework and Design Implications, Journal of Information Technology, forthcoming.
 54. Spanos Y. and Voudouris I. (2009), “Trajectories of adoption of advanced manufacturing technologies: Empirical examination of Greek manufacturing industries”, Research Policy, 38(1), pp. 144-155.
 55. P. Dimitratos, S. Lioukas, K. Ibeh & C. Wheeler (2009), Governance Mechanisms of SME International Partner Management:. British Journal of Management: 19, forthcoming.
 56. P. Dimitratos, I. Liouka, D. Ross & S. Young (2009), The Multinational Enterprise and Subsidiary Evolution: Scotland Since 1945, Business History: 51, forthcoming.
 57. D. Manolopoulos, P. Dimitratos, S. Young & S. Lioukas (2009), Technology Sourcing and Performance of Foreign Subsidiaries in Greece: The Impact of MNE and Local Contexts. Management International Review: 49(1), 43-60.
 58. P. Dimitratos, I. Liouka & S. Young. (2009), Location, Entrepreneurial Output, Networking and Economic Development of Multinational Corporation Subsidiaries: Empirical Evidence from the UK. Journal of World Business: 44(2), 180-191.
 59. M. Kirpalani, M. Gabrielsson, P. Dimitratos, C. Solberg & A. Zuchella. (2008), Born Globals: Propositions to Help Advance the Discipline, International Business Review: 17(4), 385-401.
 60. Vlachos, A., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. and Avramidis, P. (2009) Corporate Social Responsibility: Attributions, Loyalty, and the Mediating Role of Trust, Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), (forthcoming).
 61. Magganari, E., Siomkos, G. and Vrechopoulos, A. (2009) “Store Atmosphere in Web Retailing”, European Journal of Marketing, Vol. 43, No. 9, pp. 1140-1153.
 62. Vrechopoulos, A. and Atherinos (2009), Web Banking Layout Effects on Consumer Behavioural Intentions, International Journal of Bank Marketing, Vol. 27, Issue 7, pp. 524 - 546.
 63. Pramatari Katerina, Theotokis Aris (2009), “Consumer acceptance of RFID-enabled services: A model of multiple attitudes, perceived system characteristics and individual traits”, European Journal of Information Systems, Vol. 18, pp. 541-552.
 64. Pramatari Katerina, Evgeniou Theodoros and Doukidis Georgios (2009), “Implementation of collaborative e-supply-chain initiatives: an initial challenging and final success case from grocery retailing”, Journal of Information Technology, September 2009, Volume 24, Number 3, pp 269 – 281.
 65. Kevork, E. and Vrechopoulos, A. (2009) CRM Literature: Conceptual and Functional Insights by Keyword Analysis, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 27, No.1, pp.48-85.
 66. Bozionelos, N. (2009). Expatriation outside the boundaries of the multinational corporation: A study with expatriate nurses in Saudi Arabia. Human Resource Management, 48, 111-134.
 67. Chatziantoniou D., Tzortzakakis E. (2009) ASSET Queries: A Declarative Alternative to MapReduce, ACM SIGMOD Record (to appear).
 68. Marzec, I., Bozionelos, N., et al. (2009). Employability enhancement of ICT specialists in Polish small and medium-sized companies. Human Resource Management, 69(3-4), 90-104.
2008

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Louridas Panagiotis, Spinellis Diomidis, and Vlachos Vasileios. (2008) Power laws in software. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 18(1):1–26, September.
 2. Vlastakis, N., Dotsis, G., Markellos, R.N. (2008) Nonlinear Modeling of European Football Scores using Support Vector Machines (with Nikolaos Vlastakis and George Dotsis), Applied Economics, 40 (1), pp. 111-118.
 3. Argyropoulou, M., Ioannou, G., Soderquist, K.E. and Motwani, J. (2008) "Managing ERP System Evaluation and Selection in SMEs", International Journal of Procurement Management, 1(4): 430-452, 2008.
 4. Poulymenakou A, Borotis S. (2008), E-Learning predictions for 2008, ACM eLearn Magazine. Available at http://www.elearnmag.org /subpage.cfm?section=articles&article=58-1.
 5. Androutsopoulos, K.N., K.G., Zografos, (2008), “Solving the kshortest path problem with time windows ina time varying network”, Operations Research Letters (forthcoming).
 6. Zografos K.G., Androutsopoulos, K.N., and T., Sihvola, (2008), “A Methodological Approach for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport Systems”, Transportation (forthcoming).
 7. Zografos, K.G., V., Spitadakis, and K.N., Androutsopoulos, (2008), “An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (forthcoming).
 8. Zografos, K.G., K.N., Androutsopoulos, (2008), “Α decision support system for integrated hazardous materials routing and emergency response decisions”, Transportation Research Part C (forthcoming).
 9. Zografos, K.G., K.N., Androutsopoulos, (2008), “Algorithms for itinerary planning in multimodal transportation networks”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2008, Vol. 9, No. 1, pp. 175-184.
 10. Androutsopoulos, K.N., K.G., Zografos, (2008), “Solving the multicriteria time dependent routing and scheduling problem in a multimodal fixed scheduled network”, European Journal of Operational Research (forthcoming)
 11. Madas, M.A., K.G. Zografos, (2008), “Airport Capacity vs. Demand: Mismatch or Mismanagement?”, Transportation Research Part A – Policy and Practice, Vol. 42, pp. 203-226.
 12. Philippidou, S., Karageorgiou, M., Tarantilis, C., Soderquist, K.E. & Prastacos, G.P. (2008) "Meeting the Challenge of Technology-Driven Change within an Institutional Context: The Greek Case", Public Administration, 86(2): 429-442.
 13. Kevork, E. and Vrechopoulos A. (2008) Research Insights in Customer Relationship Management: A Review of the Literature (2000 –2006), International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol. 2, No. 4, pp. 376 – 417.
 14. Vlachos P. and Vrechopoulos A. (2008), Determinants of Behavioral Intentions in the Mobile Internet Services Markets, Journal of Services Marketing, Vol. 22, Issue 4, pp. 280-291.
 15. Chryssochoidis G., Karagiannaki A., Pramatari K. and Kehagia O. (2008). A cost-benefit evaluation framework of an electronic-based traceability system. British Food Journal. Forthcoming.
 16. Theotokis, A., Vlachos, P., Pramatari, K. (2008) The Moderating Role Of Customer-Technology Contact On Attitude Towards Technology- Based Services. European Journal of Information Systems. Forthcoming.
 17. Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K., Doukidis, G. (2008) A Decision Support System for detecting products missing from the shelf based on heuristic rules. Decision Support Systems. Forthcoming.
 18. Pramatari, K., Evgeniou, T., Doukidis, G. (2008) Strategic E-Business Support to Critical Supply-Chain Operations: A Case from Grocery Retailing. Journal of Information Technology. Vol. 23, No. 4.
 19. Kelepouris, T., Miliotis, P., Pramatari, K.C. (2008) The impact of replenishment parameters and information sharing on the Bullwhip effect: A computational study. Computers and Operations Research, Vol. 35, Νο. 11 pp. 3657-3670.
 20. Pramatari, K.C., Miliotis, P. (2008) Impact of Collaborative Store Ordering on Shelf Availability. Supply Chain Management-An International Journal , Vol. 13, No. 1, pp. 49-61.
 21. Doukidis, G.I., Pramatari, K.C., Lekakos, G. (2008) OR and the Management of Electronic Services. European Journal of Operational Research. Vol. 187, No. 3, pp. 1297-1309.
 22. Oreg, S.,Vakola, M., Bozionelos, N., et al. (2008). Dispositional resistance to change: Measurement equivalence and the link to personal values across 17 nations. Journal of Applied Psych., 93, 935- 944.
 23. Bozionelos, N., & Kiamou, K. (2008). Emotion work in the Hellenic frontline services environment: How it relates to emotional exhaustion and work attitudes. International Journal of Human Resource Management, 19, 1108-1130.
 24. Scholarios, D., van der Heijden, B., van der Schoot, E., Bozionelos, N., et al. (2008). Employability and the psychological contract in European ICT sector SMEs. International Journal of Human Resource Management, 19, 1035-1055.
 25. Bozionelos, N. (2008). Intra-organizational network resources: How they relate to career success and organizational commitment. Personnel Review, 37, 349-363.
 26. Bozionelos, N. (2008). The value of an employee: The cost of not knowing. The HR Director, 44, 36-38.
 27. E. Plakoyiannaki, K. Mathioudaki, P. Dimitratos & Y. Zotos. (2008), Images of Women in Online Advertisements of Global Products: Does Sexism Exist? Journal of Business Ethics: 83(1), 101-112.
 28. Nikas A., Poulymenakou A,. (2008), Technology Adaptation: Capturing the appropriation dynamics of Web-based collaboration support in a project team setting, in Journal of e-collaboration, Vol. 4, Issue 2, January-March, pp.1-28.
 29. Avgerou C., Ganzaroli A., Reinhard N., Poulymenakou A., (2008), Interpreting the trustworthiness of ICT-mediated government: lessons from electronic voting in Brazil, Accepted for publication in the Journal of IT for Development (The Official Journal of AIS SIG on ICT and Global Development).
 30. P. Zaharias, Poulymenakou A., (2008), Comprehensive Usability Design in the context of e-Learning: A Framework augmenting ‘traditional’ usability constructs with instructional design and motivation to learn, Accepted for publication in the International Journal of Human Computer Interaction.
 31. P. Dimitratos, S. Lioukas, K. Ibeh & C. Wheeler. (2008), Governance Mechanisms of SME International Partner Management: British Journal of Management. 20, forthcoming.
 32. P. Dimitratos, I. Liouka & S. Young. (2008), Location, Entrepreneurial Output, Networking and Economic Development of Multinational Corporation Subsidiaries: Empirical Evidence from the UK. Journal of World Business: 44, forthcoming.
 33. P. Dimitratos, S. Young & S. Lioukas. (2008), Technology Sourcing and Performance of Foreign Subsidiaries in Greece: The Impact of MNE and Local Contexts. D. Manolopoulos, Management International Review: 48(6), forthcoming.
 34. M. Kirpalani, M. Gabrielsson, P. Dimitratos, C. Solberg & A. Zuchella. (2008), Born Globals: Propositions to Help Advance the Discipline, International Business Review: 17(4), 385-401.
 35. E. Plakoyiannaki, N. Tzokas, P. Dimitratos & M. Saren. (2008), How Critical is Employee Orientation for Customer Relationship Management? Insights from a Case Study, Journal of Management Studies: 45(2), 268-293.
 36. M. Kirpalani, M. Gabrielsson, P. Dimitratos, C. Solberg & A. Zuchella. (2008), Conceptualizations to Advance Born Global Definition: A Research Note: Global Business Review: 9(1), 45-50.
 37. C. Wheeler K. Ibeh, & P. Dimitratos. (2008), UK Export Performance Research: Review and Implications. International Small Business Journal: 26(2), 207-239.
 38. Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E., Kiranoudis, C.T. (2008). A Hybrid Guided Local Search for the Vehicle Routing Problem with Intermediate Replenishment Facilities. INFORMS Journal on Computing 20(1), 154-168.
 39. Zobolas, G.I., Tarantilis, C.D. and Ioannou, G. (2008). Extending Capacity Planning by Positive Lead Times and Optional Overtime, Earliness and Tardiness for Effective Master Production Scheduling. International Journal of Production Research 46(12), 3359 - 3386.
 40. Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. and Theodorakopoulos, N.D (2008). A Web-based ERP System for Business Services and Supply Chain Management. Application to Real-world Process Scheduling, European Journal of Operational Research 187(3), 1310-1326.
 41. Tarantilis, C.D. (2008). Topics in Real-time Supply Chain Management. Computers & Operations Research 35(11), 3393-3396
 42. Sarimveis, H., Patrinos, P., Tarantilis, C.D. and Kiranoudis C.T. (2008). Dynamic Modeling & Control of Supply Chain Systems: A Review. Computers & Operations Research 35(11), 3530-3561.
 43. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2008). A Guided Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Two-Dimensional Loading Constraints. European Journal of Operational Research (forthcoming).
 44. Vassilios Karakoidas and Diomidis S.. (2008), FIRE/J — optimizing regular expression searches with generative programming. Software: Practice & Experience, 38(6):557–573, May.
 45. Diomidis Spinellis. (2008), The Antikythera mechanism: A computer science perspective. IEEE Computer, 41(5):22–27, May.
 46. Diomidis Spinellis and Panagiotis Louridas. (2008), The collaborative organization of knowledge. Communications of the ACM, 51(8), August
 47. Magos and I. Mourtos (2008), The wheels of the OLS polytope: Facets and separation, Discrete Mathematics 308, 3634-3651.
 48. D. Magos, I. Mourtos and L. Pitsoulis, (2008) Persistency and matroid intersection, Computational Management Science, (forthcoming)
 49. Chatzi, S. & Nikolaou, I. (2008). Exploring Team Climate for Innovation in Greece. International Journal of Organizational Analysis, 15, 341-357.
 50. Nikolaou, I., Vakola, M. & Bourantas, D. (2008). Who Speaks up at Work? Dispositional Influences on Employees’ Voice Behavior. Personnel Review, 37, 666-679.
 51. Daskalakis, G., Markellos, R.N. (2008) “Are the European Carbon Markets Efficient?”, Review of Futures Markets (forthcoming).
 52. Vlastakis, N., Dotsis, G., Markellos, R.N. (2008) “Nonlinear Modelling of European Football Scores using Support Vector Machines”, Applied Economics, 40 (1), pp. 111-118.
 53. Jindal A., Psounis K., (2008), Contention-Aware Performance Analysis of Mobility-Assisted Routing, IEEE Transactions on Mobile Computing, July.
 54. Spyropoulos T., Psounis K., Raghavendra C., (2008), Efficient Routing in Intermittently Connected Mobile Networks: The Multicopy Case, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 16, No. 1, pp. 77-90, February.
 55. Spyropoulos T., Psounis K., Raghavendra C., (2008), Efficient Routing in Intermittently Connected Mobile Networks: The Singlecopy Case, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 16, No. 1, pp. 63-76, February.
 56. Spyropoulos T., Jindal A., and Psounis K., (2008), An Analytical Study of Fundamental Mobility Properties for Encounter-based Protocols, International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, Vol. 1, Issue 1, pp. 4-40, July.
 57. Jindal A., Psounis K.,, (2008), Characterizing the Achievable Rate Region of Wireless Multi-hop Networks with 802.11 Scheduling, forthcoming in IEEE/ACM Transactions on Networking, July.
2007

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Panos E. Kourouthanassis, George M. Giaglis, and Adam P. Vrechopoulos (2007), Enhancing User Experience through Pervasive Information Systems: The Case of Pervasive Retailing, International Journal of Information Management, Vol. 27, Issue 5, pp. 319-335.
 2. Vlachos, P. and Vrechopoulos, A. (2007) Mobile Marketing – Achieving Competitive Advantage through Wireless Technology. Book Review in the Journal of Services Marketing, Vol. 21, No. 7, pp. 539-541.
 3. Diamanti, K., Ioannou, L., Pouloudi, A. & Baglee, D. (2007). Supportive mechanisms for effective change management. International Journal of Information Systems and Change Management. 2(4) 307-333.
 4. Nikolaou, I., Gouras, A., Vakola, M. & Bourantas, D. (2007). Selecting changes agents: Exploring traits and skills in a simulated environment. Journal of Change Management, 7 , 291-313.
 5. Duan, Y., Xu, X., Liu, X., Zografos, K.G., (2007), Belemeit “Accelerating internet adoption in China’s fresh produce supply chain: a VEGNET approach”, New Zealand Journal of Agricultural Research, Vol. 50, pp. 1299-1305.
 6. Pramatari, K., Huchzermeier, A. (2007) Opposing views: Can innovative retail services be the driver behind RFID adoption? International Commerce Review, Vol. 7, No. 1.
 7. D. K. Boojihawon, P. Dimitratos and S. Young (2007), Characteristics and influences of multinational subsidiary entrepreneurial culture: The case of the advertising sector. International Business Review: 16(5), 549-572.
 8. Voudouris, I. (2007), “The co-evolution of functional and numerical flexibility: Do technology and networking matter?”, New Technology, Work and Employment, 22(3), pp. 224-245.
 9. Zografos, K.G., C.S., Tsanos, (2007), “A methodological framework for analysing institutional settings in transport policymaking”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2007, No. 2036, pp. 15-23.
 10. Zografos, K.G., M.A., Madas, (2007) “Advanced Modelling capabilities for airport performance assessment and Capacity Management”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2007, pp. 60-69.
 11. Prevelakis V and Spinellis D. (2007), The Athens Affair. IEEE Spectrum, 44(7), July.
 12. Spinellis D and Louridas P. (2007), A framework for the static verification of API calls. Journal of Systems and Software, 80(7):1156-1168, July.
 13. Lekkas D and Spinellis D. (2007), Implementing regular cash with blind fixed-value electronic coins. Computer Standards & Interfaces, 29(3):277-288, March.
 14. Chorianopoulos K and Spinellis D. (2007), Coping with TiVo: Opportunities of the networked digital video recorder. Telematics and Informatics, 24(1):48-58, February.
 15. Spinellis D. 2007, Silver bullets and other mysteries. IEEE Software, 24(3):22-23, May/June.
 16. Spinellis D. (2007), I spy. IEEE Software, 24(2):16-17, March/April 2007
 17. Spinellis D. (2007), Cracking software reuse. IEEE Software, 24(1):12-13, January/February.
 18. Nikas, A., Poulymenakou, A., and Kriaris, P. (2007). Investigating antecedents and drivers affecting the adoption of collaboration technologies in the construction industry. Journal of Automation in Construction, Vol. 16, Issue 5, August.
 19. Nikas, A. and Poulymenakou, A. (2007). Technology Adaptation: Capturing the appropriation dynamics of Web-based collaboration support in a project team setting. Forthcoming Journal of e-collaboration.
 20. Borotis, S., and Poulymenakou, A. (2007), E-learning and human resource development: demonstrating the gaps between theory and practice. Journal of Enterprise Information Management. Forthcoming.
 21. Soderquist, K.E. (2006) "Organising Knowledge Management and Dissemination in New Product Development: Lessons from 12 Global Corporations", Long Range Planning, 39(5): 497-523.
 22. Nikolaou, I., Tomprou, M. & Vakola, M. (2007). Individuals' Inducements and the Role of Personality: Implications for Psychological Contracts. Journal of Managerial Psychology.
 23. Nikolaou, I. Judge, T. (2007) Fairness reactions to personnel selection techniques in Greece: the role of core-self evaluations. International Journal of Selection & Assessment, 15, 206-219.
 24. Tsaousis, I, Nikolaou, I, Serdaris, N & Judge, T. (2007). Does the Core Self-Evaluations Moderate the Relationship Between Subjective Well-Being and Physical and Psychological Health? Personality & Individual Differences, 42, 1441-1452.
 25. Bina, M. and Giaglis, G.M. (2007) Perceived Value, Usage Patterns, and User Experiences with Mobile Data Services: a Cross-cultural Study, Electronic Markets, forthcoming.
 26. Kourouthanassis, P., Giaglis, G. M., and Vrehopoulos, A. (2007) Enhancing the User Experience with Pervasive Information Systems: The Case of Pervasive Retail, International Journal of Information Management, forthcoming
 27. Pateli, A.G. and Giaglis, G.M. (2007) Governance Contingencies for Strategic Technology Alliances: A Case in Mobile Business, International Journal of Technology Management, forthcoming.
 28. Drossos, D., Giaglis, G. M., Lekakos, G., Kokkinaki, F. and Stavraki, M. (2007), Determinants of effective SMS advertising: An experimental study, Journal of Interactive Advertising, 7, 2.
 29. Zeimpekis, V. Giaglis, G.M. Tatarakis, A., Minis, I (2007) Towards a Dynamic Real-Time Vehicle Management System for Urban Distribution, International Journal of Integrated Supply Management, 3, 3, 228-243.
 30. Lekakos, G. and Giaglis, G.M. (2007) A Hybrid Approach for Improving Predictive Accuracy of Collaborative Filtering Algorithms, User Modeling and User- Adapted Interaction, 17, 1-2, pp. 5-40
 31. Pramatari, K., Evgeniou, T., Doukidis, G. (2007) Strategic E-Business Support to Critical Supply-Chain Operations: A Case from Grocery Retailing. Journal of Information Technology, Forthcoming.
 32. Bardaki, K, Pramatari, K., Miliotis, P. (2007) Demand Forecasting and Efficient Replenishment in a high-tech retail chain. Journal of Business Forecasting, Vol. 26, No. 2, pp. 19-22.
 33. Pramatari, K.C., Miliotis, P. (2007) Impact of Collaborative Store Ordering on Shelf Availability. Supply Chain Management-An International Journal, Forthcoming.
 34. Pramatari, K., Huchzermeier, Α. (2007) Could innovative retail services be the driver behind RFID adoption? International Commerce Review - ECR Journal, Vol. 7., No. 1, pp. 5-6
 35. Kelepouris, T., Miliotis, P., Pramatari, K.C. (2007) The impact of replenishment parameters and information sharing on the Bullwhip effect: A computational study. Computers and Operations Research, Forthcoming
 36. Kelepouris, T., Pramatari, K., Doukidis, G.I. (2007) RFID-Enabled Traceability in the Food Supply Chain. Industrial Management and Data Systems, Vol. 107, No. 2, pp. 183-200.
 37. Chatziantoniou D., Ross K. (2007), Partitioned optimization of complex queries, Information Systems 32(2): 248-282.
 38. Chatziantoniou D., (2007), Using grouping variables to express complex decision support queries, Data Knowledge Engineering 61(1): 114-136.
 39. Chatziantoniou D., Anagnostopoulos A., A Session-Oriented Approach in Modeling Hierarchies of Streams, Journal of Software: Practice and Experience, Wiley (forthcoming).
 40. Spyropoulos T., Psounis K., and Raghavendra C, Efficient Routing in Intermittently Connected Mobile Networks: The multi-copy case, to appear in IEEE/ACM Transactions on Networking, Forthcoming.
 41. Liao W.-C., Papadopoulos F. and Psounis K., (2007), Performance Analysis of BitTorrent-like Systems with Heterogeneous Users, to appear in Performance Evaluation, Elsevier.
 42. Liao W.-C., Papadopoulos F. and Psounis K., (2007), A peer-to-peer cooperation enchancement scheme and its performance analysis, to appear in the Journal of Communications.
 43. Spinellis, D., Zaharias, P. and Vrechopoulos A. (2007), Coping with plagiarism and grading load: Randomized programming assignments and reflective grading, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 15, No. 2, pp. 113-123.
 44. Plakoyiannaki E., Tzokas N., Dimitratos P. & Saren M. (2007), How Critical is Employee Orientation for Customer Relationship Management? Insights from a Case Study. Journal of Management Studies: 44, forthcoming.
 45. Boojihawon D., Dimitratos P. & Young S. (2007), Influences and Characteristics of Multinational Subsidiary Entrepreneurial Culture: The Case of the Advertising Sector. International Business Review: 16, , forthcoming.
 46. Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E., Kiranoudis, C.T. (2007). A Hybrid Guided Local Search for the Vehicle Routing Problem with Intermediate Replenishment Facilities. INFORMS Journal on Computing (to appear).
 47. Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. and Theodorakopoulos, N.D (2007). A web-based ERP system for business services and supply chain management. Application to real-world process scheduling, European Journal of Operational Research (to appear).
 48. Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. (2007). A flexible adaptive memory-based algorithm for real-life transportation operations, European Journal of Operational Research 179(3), 806-822.
 49. Tarantilis, C.D. (2007). Topics in Real-time Supply Chain Management. Computers & Operations Research (to appear).
 50. Sarimveis, H., Patrinosa, P., Tarantilis, C.D. and Kiranoudis C.T. (2007). Dynamic Modeling & Control of Supply Chain Systems: A Review. Computers & Operations Research (to appear)
 51. Zobolas, G.I., Tarantilis, C.D. and Ioannou, G. (2007). Extending capacity planning by positive lead times and optional overtime, earliness and tardiness for effective master production scheduling. International Journal of Production Research (to appear).
 52. Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E., Kiranoudis, C.T. (2007). A Guided Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Heterogeneous Fleet. Journal of the Operational Research Society (to appear).
 53. Repoussis, PP., Paraskevopoulos, D.C., Tarantilis, C.D. Ioannou G. (2007). A Reactive variable neighborhood tabu search for the heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows. Journal of Heuristics (to appear).
 54. Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., and Ioannou G (2007). The open vehicle routing problem with time windows. Journal of the Operational Research Society 58, 355-367.
 55. Repoussis, PP., Paraskevopoulos, D.C., Tarantilis, C.D. Ioannou G. (2006). A Reactive Greedy Randomized Variable Neighborhood Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. Lecture Notes in Computer Science 4030, 124-138.
 56. Repoussis, P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. (2006). A Hybrid Metaheuristic for Real Life Vehicle Routing Problem. Lecture Notes in Computer Science 4310, 247-254.
 57. Repousis, P., Paraskevopoulos, D., Zobolas, G., Tarantilis, C.D., Ioannou, G., (2007), "A Web-based Decision Support System for Waste Lube Oils Collection and Recycling", European Journal of Operational Research, Accepted
 58. Lekakos, G. (2007), "Exploiting RFID Digital Information in Enterprise Collaboration", Industrial Management and Data Systems. Forthcoming.
 59. Lekakos, G. and Caravelas, P. (2007) "A Hybrid approach for movie recommendation". Multimedia Tools and Applications. Forthcoming.
 60. Chorianopoulos, Κ. and Lekakos, G. (2007) "Social TV: Enhancing the shared experience with interactive TV". International Journal of Human-Computer Interaction (IJHCI). Forthcoming.
 61. Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. (2007) "Learn and Play with Interactive TV". ACM Computers in Entertainment, vol. 5, no 1.
 62. Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. (2007) "Methods and Applications in Interactive Broadcasting", Journal of Virtual Reality and Broadcasting, vol. 4, no 1.
 63. Bozionelos, N., & Wang, L. (2007). An investigation on the attitudes of Chinese workers towards individually-based performance related reward systems. International Journal of Human Resource Management, 18, 284-302.
 64. Bozionelos, N., & Wang, L. (2006). The relationship of mentoring and network resources with career success in the Chinese organizational environment. International Journal of Human Resource Management, 17, 1530-1545
 65. Brachos D., Kostopoulos K., Prastacos G., (2007), "Knowledge Based Perspectives: A Review of the Classics", forthcoming in the International Journal of Knowledge and Learning.
 66. Brachos D., Kostopoulos K, Soderquist E., Prastacos G., (2007), "Knowledge Effectiveness, Social Context and Innovation", Journal of Knowledge Management, 11(5): 31-44.
 67. Vakola M., Soderquist K. E., Prastacos G., (2007), "Competency Management in Support of Organisational Change", International Journal of Manpower, Vol. 28, 3, July, 260-275.
 68. Skintzi G., Ioannou G., Prastacos G., (2007), "Investigating Warehouse Policies", forthcoming in the International Journal of Production Economics.
2006

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Jindal A. and Psounis K., (2006), Modelling spatially correlated data in sensor networks ACM Transactions on Sensor networks.
 2. Appa G., Magos D. and Mourtos I., (2006), Searching for Mutually Orthogonal Latin Squares via Integer and Constraint Programming, European Journal of Operational Research 173, 519-530.
 3. Appa G., Magos D. and Mourtos I., (2006), A new class of facets for the Latin square polytope, Discrete Applied Mathematics 154, 900-911.
 4. Appa G., Magos D. and Mourtos I., (2006), On multi-index assignment polytopes. Linear Algebra and its Applications 416, 224-241.
 5. Appa G., Magos D., Mourtos I. and Janssen J.C.M., (2006), On the Orthogonal Latin Squares polytope, Discrete Mathematics 306, 171-187
 6. Magos D., Mourtos I. and Pitsoulis L., (2006), Consistency of the matching predicate, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3955, 555-558, Springer-Verlag.
 7. Spinellis D. (2006), Open source and professional advancement. IEEE Software, 23(5):70-71, September/October.
 8. D. Spinellis. (2006), Code Quality: The Open Source Perspective. Addison-Wesley, Boston, MA, 2006. ISBN: 0-321-16607-8.
 9. Pouloudi, N. & O'Keefe, B. (2006) Organizational and ethical issues in the information society [Editorial] European Journal of Information Systems. 15 (4) 343-344.
 10. Lytras, M.D., & Pouloudi, A. (2006). Towards the development of a novel taxonomy of knowledge management systems from a learning perspective. Journal of Knowledge Management 10(6) 64-80.
 11. Adamantia D. Pateli, G. M. Giaglis, and D. D. Spinellis. (2006), Wireless value-added services in exhibition shows. International Journal of Mobile Communications, 4(2):193-209.
 12. D. Spinellis. (2006), Debuggers and logging frameworks. IEEE Software, 23(3):98-99, May/June. (doi:10.1109/MS.2006.70).
 13. D. Spinellis. (2006), Bug busters. IEEE Software, 23(2):92-93, March/April. (doi:10.1109/MS.2006.40)
 14. P. Louridas. (2006), Using Wikis in Software Development. IEEE Software, 23(3):88-91, March/April.
 15. P. Louridas. (2006), Version control. IEEE Software, 23(1): 104-107, January/February.
 16. D. Spinellis. (2006), Project asset portability. IEEE Software, 23(1):100-101, January/February. (doi:10.1109/MS.2006.28).
 17. M. Gogoulos and D. Spinellis. (2006), Using Linux live CDs for penetration testing. login:, 31(3):40-45, June.
 18. D. Spinellis. (2006), Some types of memory are more equal than others. ;login:, 31(2):29-36, April.
 19. S. Androutsellis, D. Spinellis, V. Vlachos. (2006), The MoR-Trust distributed trust management system: Design and simulation results. In proceedings of the 2nd International Workshop On Security And Trust Management (STM'06), Hamburg, September 20.
 20. D. Spinellis. (2006), Global software development in the FreeBSD project. In P. Kruchten, Y. Hsieh, E. MacGregor, D. Moitra, and W. Strigel, editors, International Workshop on Global Software Development for the Practitioner, pages 73-79. ACM Press, May.
 21. A. de Groot, S. Kugler, P. Adams, and G. Gousios. (2006), Call for quality: Open source software quality observation. In Proceedings of the Second International Conference on Open Source Systems, June 2006.
 22. G. Gousios, V. Karakoidas, and D. Spinellis. (2006), Tuning Java's memory manager for high performance server applications. Proceedings of the 5th International System Administration and Network Engineering Conference. NLUUG, Stichting, May.
 23. G. Oikonomou, V. Karakoidas, and T. Apostolopoulos. (2006), PEGASUS: Competitive load balancing using inetd. In Proceedings of System Administration and Network Engineering Conference 2006 (SANE 06), May.
 24. Karantana T., Skintzi G., Ioannou G., Prastacos G., (2006), "Understanding the drivers and factors that increase supply chains exposure to internal and ext5ernal risks", Proceedings of EurOMA International Conference "Moving up the value chain", Glasgow, June.
 25. K.G. Zografos, M.A. Madas (2006) A Problem-Oriented Decision Support System for Total Airport Performance Assessment, 21st European Conference on Operational Research, July, Reykjavik.
 26. M.A. Madas, K.G. Zografos, (2006), A Policy Compatibility Analysis for Airport Slot Allocation Strategies, 2nd International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT 2006), June, Belgrade.
 27. M.A. Madas, K.G. Zografos, (2006), A Multi-Criteria Assessment Framework for the Selection and Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies, 18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, June 19-23, Chania.
 28. M.A. Madas, K.G. Zografos, (2006), A Methodology for the Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies, 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, May 19-20, Thessaloniki.
 29. Zografos, K.G., and M.A. Madas, (2006), Development and Demonstration of an Integrated Decision Support System for Airport Performance Analysis, Transportation Research Part C, Vol. 14, No. 1, pp. 1-17.
 30. Madas, M.A., and K.G. Zografos, (2006), Airport Slot Allocation: From Instruments to Strategies, Journal of Air Transport Management (JATM), Vol. 12, Issue 2, pp. 53-62.
 31. Zografos, K.G., M. Madas, M. van Eenige, R. Valdes, (2006), "Integrated airport performance analysis through the use of the OPAL platform", Air Traffic Control Quarterly, Vol. 13, No.4, pp. 357-386.
 32. Madas, M.A., K.G., Zografos, (2006), "A Methodology for Evaluating and Selecting Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 2nd International Conference on Research in Air Transportation - ICRAT 2006U, June 24-28, Belgrade.
 33. Zografos, K.G., C. Tsanos, Y. Duan, B. Bemeleit, Fu Zetian, (2006), "Use of Information and Communication Technologies (ICT) in fresh produce supply chain management: A comparison between European and Chinese experience", Proceedings of the 7th International Conference on Agrifood Chains Management, 2-3 June, Ede.
 34. Konstantinos G. Zografos and Konstantinos N. Androutsopoulos, (2006), "Development and Implementation of an Integrated Tunnel Safety Management System", 2nd International Symposium "Safe and Reliable Tunnels", 30-31/05/06, Lausanne, Switzerland.
 35. Manataki, I.E., K.G., Zografos, (2006), "A System Dynamics Approach for Airport Terminal Performance Evaluation", Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of Enterprise Information Systems, May, Paphos.
 36. Manataki, I.E., K.G., Zografos, (2006), "A Simulation Model for Airport Terminal Planning and Operational Performance Assessment", Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May.
 37. Zografos, K.G., K. N Androutsopoulos, (2006), "An Integrated Decision Support System for Hazardous Materials Logistical Problems", Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May
 38. Zografos, K.G., K. N Androutsopoulos, (2006), "Algorithms for Determining Optimum Itineraries in a Multimodal Urban Transportation Network", Proceedings of the 85th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., January.
 39. Zografos, K.G., K. N Androutsopoulos, (2006), "An Integrated Methodological Framework for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport Systems", Proceedings of the 85th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., January.
 40. Dotsis, G., Markellos, R.N. (2006) The Finite Sample Properties of the GARCH Option Pricing Model, Journal of Futures Markets · Brachos D.A., Soderquist K.E., Prastacos, G.P, (2006), "Can Knowledge Transfer Be Effective in Organizational Units? Organizational Context and Innovation", 2006 Academy of Management Annual Meeting, Atlanta, August.
 41. Soderquist, K.E. (2006), "Organising Knowledge Management and Dissemination in New Product Development: Lessons from 12 Global Corporations", Long Range Planning in pres.s
 42. Papalexandris, A., Kyrgidou, L., Soderquist, K.E., Ioannou, G. & Prastacos, G.P. (2006), "Implementing a Competency Framework in the Maritime Sector", 2006 Academy of Management Meeting, July Atlanta.
 43. Katsikis, I, Soderquist, K.E. & Prastacos, G.P. (2006), "Systems of Innovation: A Synthesis of the National, Regional and Sectoral Perspectives", 6th European Academy of Management Conference, May, Oslo.
 44. Katsikis, I., Soderquist, K.E. & Prastacos, G.P. (2006), "Innovation Hot Spots: The Case of the Computer Services Sector in the Region of Attica, Greece" 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), September, Volos.
 45. Prasopoulou, E., Pouloudi, A. & Panteli, N., (2006). "Enacting new temporal boundaries: the role of mobile phones". European Journal of Information Systems, Volume 15, No 3.
 46. Prasopoulou, E. & Pouloudi, N. (2006). "A research protocol for studying organizational affordances for identity management in Europe". IST-Africa Conference. Pretoria, South Africa, May.
 47. Zobolas G., Tarantilis C.D., Ioannou G., (2006), "Effective Master Production Scheduling in Make-To-Order Systems Using a Genetic Algorithm", International Journal of Production Research, 6/2006.
 48. Repoussis, PP., Paraskevopoulos, D.C., Tarantilis, C.D. Ioannou G. (2006). A Reactive Greedy Randomized Variable Neighborhood Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. Lecture Notes in Computer Science (in press).
 49. Repoussis, P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. (2006). A Hybrid Metaheuristic for Real Life Vehicle Routing Problem. Lecture Notes in Computer Science (in press).
 50. Zeimpekis, V.S., Giaglis, G.M, Tarantilis, C.D. and Minis, I. (eds) (2006). "Dynamic Fleet Management - Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies", Springer-Verlag.
 51. Tarantilis, C.D. & Dimitratos P. (Eds.) (2006). Proceedings of the 3rd Student Conference on Management Science and Technology: Enterpreneship and Technology. The Key to Sucess. (in Greek). Athens: Klidarithmos Publications.
 52. Repoussis, PP., Paraskevopoulos, D.C., Tarantilis, C.D. Ioannou G. (2006). A Reactive Greedy Randomized Variable Neighborhood Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. HM 2006 Third International Workshop, Gran Canaria, Spain October.
 53. Paraskevopoulos, D.C., Repousis, P.P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. and Prastakos, G.P. (2006). The Vehicle Routing Problem with Time Windows and Qualifications. Operations Research 2006, 6-8 September, Karlsruhe, Germany.
 54. Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. (2006). A Hybrid Metaheuristic for a Real Life Vehicle Routing Problem, 6th International Conference on Numerical Methods and Applications (NM&A'06), 20-24 August 2006, Borovets, Bulgaria.
 55. Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G., Prastacos G.P. (2006). An intelligent Reactive GRASP for the Vehicle Routing Problem with Time Windows EURO XXI ,21st European Conference on Operational Research, 2-5 July, Reykjavik, Iceland.
 56. Repoussis, P.P., C.D. Tarantilis, G. Ioannou and G.P. Prastacos, 2006, Web Based Fleet Management DSS: A Case Study from Waste Recycling Industry. XXI European Conference of Operation Research, Reykjavik, Island.
 57. Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G., Prastacos G.P. (2006). An intelligent Reactive GRASP for the Vehicle Routing Problem with Time Windows EURO XXI ,21st European Conference on Operational Research, 2-5 July, Reykjavik, Iceland.
 58. Kyrgidou, L., Papalexandris, A., Soderquist, K.E., Ioannou, G., Prastacos, G.P., (2006), Putting Competencies into Action in Greek shipping: Implementing a competency typology as a unique source of competitive advantage, Proceedings of the 2006 IEMC Conference, Salvador, Bahia, Brazil, September.
 59. Argyropoulou, M., G. Ioannou and G.P. Prastacos, (2006), ERP Implementation at SME's: An initial study of the Greek Market. Proceedings of the EurOMA 2006 Conference, Glasgow, pp 43-52.
 60. Argyropoulou, M., G. Ioannou and G.P. Prastacos, (2006) ERP Implementation at SME's: An initial study of the Greek Market, International Journal of Integrated Supply Management.
 61. Chatziantoniou, D. and Ross, K. (2006). Partitioned Optimization of Complex Queries, Information Systems Journal, Vol.31(8).
 62. P. Dimitratos, I. Voudouris, S. Salavou, (2006), "Growth of a Greek International New Venture across Geographic Markets and Industries", 33rd AIB-UK Chapter Conference 2006, Manchester Business School, Manchester UK, April 7-8.
 63. P. Dimitratos, (2006), "International Performance of Smaller Firms and its Determinants: A Greek Empirical Study", AIB 2006 Annual Meeting, Beijing, China, June 23-26.
 64. Pramatari, K.C. (2006) Collaborative Supply Chain Practices and Evolving Technological Approaches. Supply Chain Management - An International Journal, Forthcoming.
 65. Doukidis, G.I., Pramatari, K.C., Lekakos, G. (2006) OR and the Management of Electronic Services. European Journal of Operational Research, Forthcoming
 66. Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K., Doukidis, G. (2006) Detecting products missing from the shelf utilizing a rule-based system. In 5th ECR Academic Symposium Stockholm, September 15-16.
 67. Bardaki, C., Pramatari, K, Doukidis, G. (2006) Replenishment processes in retailing: before and after RFID. In 5th ECR Academic Symposium, September 15-16.
 68. Bardaki, C., Karagiannaki, A., Pramatari, K., Mourtos, I. (2006) RFID technology: Simulating the impact on supply chain and demand in retail industry. In 21st European Conference in Operational Research (EURO XXI 2006), 2-5 July 2006, Reykjavik.
 69. Bardaki, C., Kioses, L., Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K., Doukidis, G. (2006) Measuring success of supply chain information systems and collaboration practices in retail. In 21st European Conference in Operational Research (EURO XXI 2006), 2-5 July 2006, Reykjavik
 70. Vlachos, P., Pramatari, K., Vrechopoulos, A., Doukidis, G. (2006), Consumer Satisfaction and Trust towards the Super-Market Retail Channel, 13th International Conference in Retailing and Consumer Services, July 9-12, Budapest, Hungary.
 71. Pramatari, K., Doukidis, G. (2006), Retail Chain Transformation through Collaboration Practices and RFID Technology, 3th International Conference in Retailing and Consumer Services, July 9-12, Budapest, Hungary.
 72. Pramatari, K., Doukidis, G. (2006) Intelligent integration of supply chain processes based on unique product identification in a networked business environment. In SBNi Discovery Conference 2006, 14-16 June.
 73. Kioses, E., Pramatari K., Doukidis G. (2006) Factors affecting perceived impact of electronic marketplaces.. In 19th International Electronic Commerce Conference, June 4-6, Bled, Slovenia.
 74. Vlachos, P., Vrechopoulos, A. and Pateli, A., (2006), Drawing Emerging Business Models for the Mobile Music Industry, International Journal of Electronic Markets, Vol. 16, No.2, pp. 154-168.
 75. George Lekakos and Adam Vrechopoulos, (2006), Profiling Intended Users of Interactive and Personalized Digital TV Advertising Services in Greece, International Journal of Internet Marketing and Advertising.
 76. P. Vlachos, K. Pramatari, and G. Doukidis (2006), Consumers' Satisfaction and Trust towards the Supermarket Retail Channel, The EIRASS 13th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, Budapest, Hungary, 9-12 July.
 77. A. Vrechopoulos, M. Albanezou, S. Symeonidis, G. Vlavianos, E. Sofikitis (2006), Applying CRM Analytics in the Tourism Industry: A Data Mining Perspective, The EIRASS 13th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, Budapest, Hungary, 9-12 July.
 78. E. Kevork and A. Vrechopoulos (2006), Defining, manipulating and measuring Customer Relationship Management, European Marketing Academy Conference, 24-26 May, Athens.
 79. D. Drosos, A. Vrechopoulos and I. Ferles (2006), Predicting the "Click-Through Rate" Performance of Banner Advertisements on the Web, European Marketing Academy Conference, 24-26 May, Athens.
 80. P. Vlachos and A. Vrechopoulos (2006) Online Entertainment Business Models: Some Preliminary Findings for the Mobile Music Industry and Research Calls for the iTV Landscape, EuroITV 2006 - Beyond Usability, Broadcast and TV, 25-26 May, Athens.
 81. Tsaousis, I., Nikolaou, I., Serdaris, N., & Judge, T. (2006). "Does the Core Self-Evaluations Moderate the Relationship Between Subjective Well-Being and Physical and Psychological Health?" Personality & Individual Differences , in press.
 82. Nikolaou, I., Vakola, M. & Robertson, I.T. (2006). 360 degree feedback and leadership development. In R. Burke & C. L. Cooper (Eds.) Inspiring Leaders. London: Taylor & Francis.
 83. Tsaousis, I. & Nikolaou, I. (2005). Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Physical and Psychological Health. Stress and Health, 21, 77-86.
 84. Vakola, M. & Nikolaou, I. (2005). Attitudes towards Organizational Change: What is the role of employees' stress and commitment? Employee Relations, 27, 160-174.
 85. Vakola, M., Nikolaou, I. & Bourantas, D. (2006). Who Remains Silent at Work? The Role of Personality Characteristics in Organizational Silence. Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta.
 86. Vakola, M. & Nikolaou, I. (2006). Exploring Individual Readiness to Organizational Change. Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta.
 87. Nikolaou, I. (2006). Applicant reactions to personnel selection methods: Does personality matter? 26th International Congress of Applied Psychology, Athens
 88. Nikolaou, I. & Roumpis, D. (2006). Employment interview context in Greece: the interviewer perspective. 26th International Congress of Applied Psychology, Athens
 89. Vakola, M. & Nikolaou, M. (2006). Exploring a multilevel approach to individual readiness to organizational change. 26th International Congress of Applied Psychology, Athens.
 90. Tomprou, M. & Nikolaou, I. (2006). Exploring the dynamics of newcomers' psychological contract creation; An alternative socio-cognitive approach. 26th International Congress of Applied Psychology, Athens.
 91. Lekakos, G. and Giaglis, G.M. (2006) A Hybrid Approach for Improving the Predictive Accuracy of Collaborative Filtering Algorithms, User Modeling and User Adapted Interaction.
 92. Zeimpekis, V., Tatarakis, A., Giaglis, G.M. and Minis, I. (2006) Towards a Dynamic Real-Time Vehicle Management System for Urban Distribution, International Journal of Integrated Supply Management, forthcoming. · Pateli, A.G. and Giaglis, G.M. (2006) Governance Contingencies for Strategic Technology Alliances: A Case in Mobile Business, International Journal of Technology Management, forthcoming.
 93. Giaglis, G.M. (2006) Mobile Business Research: Recent Advances and Future Prospects, Business Process Management Journal, 12, 3, pp. 261-264
 94. Zeimpekis, V. and Giaglis, G.M. (2006) Urban Dynamic Real-Time Distribution Services: Insights from SMEs, Journal of Enterprise Information Management, 19, 4, pp. 367-388.
 95. Lekakos, G. and Giaglis, G.M. (2006) Improving the Prediction Accuracy of Recommendation Algorithms: Approaches Anchored on Human Factors, Interacting with Computers, 18, 3, pp. 410-431.
 96. Bina, M. and Giaglis, G.M. (2006). A Motivation and Effort Model for Members of Wireless Communities. Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems, Goteborg, June.
 97. Bina, M. and Giaglis, G.M. (2006).Unwired Collective Action: Motivations of Wireless Community Participants. Proceedings of the 5th International Conference on Mobile Business, Copenhagen, June.
 98. Drossos, D. and Giaglis G.M. (2006) Mobile Advertising Effectiveness: An Exploratory Study. Proceedings of the International Conference on Mobile Business, Copenhagen, June.
 99. Zeimpekis, V., Giaglis, G.M. and Minis, I. (2006) "Dynamic vehicle dispatching with time-dependent travel times in urban settings" 21th European Conference on Operational Research (EURO XXI), July, Reykjavik.
 100. Kourouthanassis, P.E. and Giaglis G.M. (2006) A Design Theory for Pervasive Information Systems. Proceedings of the International Workshop on Ubiquitous Computing, 8th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS2006), Paphos, Cyprus, May.
 101. Zeimpekis, V., Giaglis, G.M. and Minis, I. (2006) Dynamic Incident Handling in Urban Freight Distributions. Proceedings of the 3rd International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2006), Altea, Spain, May 23-26.
 102. Pateli, A.G. and Giaglis, G.M. (2006) Governance Options for Strategic Alliances in Value Webs. Proceedings of the 39th Hawaiian International Conference on Systems Sciences, Hawaii, January.
 103. Bozionelos, N., & Wang, L. (2006). The relationship of mentoring and network resources with career success in the Chinese organizational environment. International Journal of Human Resource Management,17, 1530-1545.
 104. Bozionelos, N. (2006). Mentoring and expressive network resources: Their relationship with career success and emotional exhaustion among Hellenes employees involved in emotion work. International Journal of Human Resource Management, 17, 362-378.
2005

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 1. Kyrgidou, L., Papalexandris, A., Soderquist, K.E. & Ioannou G. (2005), "What do Competencies Look Like? Developing and Applying a Typology of Job-Related Competencies", Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy - An International Conference, University of the Aegean, Hios, Greece, October.
 2. Zografos, K.G., (2005), "Emerging Business Models for Flexible Transport services: The CONNECT project approach", Proceedings of the Conference "Flexible Mobility Services: business models, organizational and contractual issues", 23-24 May, Cremona, Italy.
 3. Papalexandris A., Ioannou G., Prastacos G., Soderquist K. E. (2005), An Integrated methodology for Putting the Balanced Scorecard into Action", forthcoming in the European Management Journal, Vol 23, 2 pp 214-227.
 4. Prastacos G., Soderquist K. E., Vakola M., (2005), A Strategic Forward-Looking Approach to Competency Modelling, forthcoming in the Strategic Leadership Review, April
 5. S. Philipidou, Prastacos G., Soderquist K.E. (2005), Towards a Holistic Theoretical Framework for Unfolding Planned Change, Proceedings of the Academy of Management Conference, Honolulu, Hawaii, August.
 6. Prastacos G., Vozikis G. et. al (2005), Olympic Games 2004: When the old meets the new, Proceeding of the Eastern Academy of Managemnet Conference, Cape Town, South Africa, June.
 7. Spinellis D. (2005), The tools at hand. IEEE Software, 22(1):10-13, January/February.
 8. Spinellis D. (2005), Dear editor. IEEE Software, 22(2):14-15, March/April.
 9. Spinellis D. (2005), Java makes scripting languages irrelevant?. IEEE Software, 22(3):70-71, May/June.
 10. Spinellis D. (2005), Index-based persistent document identifiers. Information Retrieval, 8(1):5-24, January.
 11. Androutsellis-Theotokis S., Karakoidas V., Gousios G., Spinellis D., Charalambidis Y., (2005) Building an e-business platform: An experience report. In Proceedings of the eChallenges 2005, October.
 12. Brachos D, Phillipidou S., Soderquist E., (2005) The CULTURE model as a mediation framework between managerial cognitions and actions: how communities of practice can drive strategic change, International Journal of Information Technology and Management, 4(3): 217-230.
 13. Konstantopoulos, N. Papalexandris, A., Kostopoulos, K., Philippidou, S., Brachos, D. (2005), Concerns and Implications of Performance Appraisal: Examining the Determining Factors of Employee Satisfaction, Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., 16-18 Ιουνίου 2005.
 14. Karageorgou, M., Philippidou, S., Tarantilis, C., Prastacos, G.P., (2005), Meeting the Challenge of a Planned Technological Change within an Institutional Context, Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε. 16-18 Ιουνίου 2005.
 15. Philippidou, S., Kyrgidou, L., Mardas D., (2005), Entrepreneurship and New Public Management in Public Organizations, 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 9-11.
 16. Drossos, D., Marias, G., and Gouscos, D. (2005) M-GOV: A proposed architecture for mobile government transactions, In the Proceedings of the 1st Euro Conference on Mobile Government, Brighton, UK, 10-12 July.
 17. Dimitriou S., Ioannou G., Prastacos G., (2005), Dynamic Lead Time Estimation in a Make-To-Order Job Shop, EurOMA International Conference on Operations and Global Competitiveness, Budapest, Hungary.
 18. Drossos, D., Giaglis, G. (2005) Measuring Mobile Advertising Effectiveness, In the Proceedings of the 2nd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 18.
 19. Pateli, A., Giaglis, G. (2005) Technology Innovation-Induced Business Model Change: A Contingency Approach, Journal of Organizational Change and Management, Special Issue on Organizational Transformation and E-Business, Vol. 18, Issue: 2, pp. 167-183.
 20. Dimitratos P., Hood N., Johnson J, Slow J.,(2005) International Entrepreneurship: Insights from a Three-Country Study, Academy of International Business (UK Chapter), Bath (UK), 8-9 April.
 21. Lytras, M.D., Naeve, A., & Pouloudi, A. (2005). Knowledge Management as a reference theory for e-learning: a conceptual and technological perspective. International Journal of Distance Education Technologies 3(2), 1-12.
 22. Lytras, M.D., Naeve, A., & Pouloudi, A. (2005). A Knowledge Management Roadmap for E-Learning: The Way Ahead. International Journal of Distance Education Technologies 3(2), 68-75.
 23. Prasopoulou, E. & Pouloudi, N. (2005). Balancing Standardization with Organizational Indeterminacy: The Use of IT in Universities. In Vogel, D. R., Walden, P, Gricar, J., & Lenart, G. (Eds.) Proceedings of the 18th Bled eConference on eIntegration in Action. Bled, Slovenia, 6-8 June 2005.
 24. Diamanti, K. & Pouloudi, N. (2005). Virtual Benchmarking and Global Networking. In Sohal, A. & Cooney, R. (Eds.) Proceedings of the 7th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management. pp. 159-167. Kuala Lumpur, Malaysia, 16-18 February 2005.
 25. Tarantilis C.D., Ioannou G., Kiranoudis, C.T., Prastacos, G. (2005). Solving the open vehicle routeing problem via a single parameter metaheuristic algorithm, Journal of the Operational Research Society 56(5), pp. 588-596.
 26. Tarantilis, C.D., Ioannou, G., Prastacos, G. (2005). Advanced vehicle routing algorithms for complex operations management problems, Journal of Food Engineering 70(3), pp. 455-471.
 27. El Raheb, K., Repoussis, P., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2005). Production scheduling with complex precedence constraints in parallel machines, Computing & Informatics.
 28. Tarantilis, C.D. (2005). An ASP-based Model employing a tabu search method for making e-logistics decisions, Cybernetics and Systems: An International Journal).
 29. Paraskevopoulos, D.C., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Ioannou, G., Prastacos, G.P. (2005). A Decision Support System for Waste Lube Oils Collection, Proceedings of the 11th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 23- 25 April, Shenyang, China.
 30. Repoussis, P.P., Paraskevopoulos, D.C., Zobolas, G., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. (2005). A decision support system for effective management of waste lube oils recycling operations, Joined Conference 10th Euro Working Group Transportation and 16th Mini-EURO, Poznan University of Technology, Poznan, Poland.
 31. Repoussis, P.P, Tarantilis, C.D., Ioannou, G., Prastacos, G.P. (2005). A simple GRASP for the Vehicle Routing Problem with Time Windows, 17th National Conference of the Hellenic Operations Research Society, University of Patras, Rio, Greece.
 32. Psychogios D., Skiadopoulos G., (2005), Volatility Options: Hedging Effectiveness, Pricing, and Model Error, Journal of Futures Markets, (accepted)
 33. Lekakos G, Vrechopoulos A., (2005) Profiling Intended Users of Interactive and Personalized Digital TV Advertising Services in Greece, International Journal of Internet Marketing and Advertising (forthcoming)
 34. Vrechopoulos (2005) Country Differences and Online Behavioural Patterns, Proceedings of the 9th International Conference on Marketing and Development, Thessaloniki, Greece, July 8-11.
 35. Vrechopoulos A. (2005) Store Selection Criteria in Internet Grocery Retailing, Proceedings of the European Association of Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD) 13th International Conference on Research in the Distributive Trades, School of Economics and Management , Lund University, Sweden, 29 June - 1st July.
 36. Vlachos P., Vrechopoulos A. (2005) Factors Influencing End-User Adoption of Mobile Music Services in Europe: A Field Experiment, Proceedings of the 11th HCI International Conference 2005, Las Vegas Nevada, USA, 22-27 July.
 37. Desiniotis C., Lambropoulou K., Talvitie I., Vassiliou Ch., Vlachos P., Vrechopoulos A. (2005), Advanced Mobile Streaming: Multimedia Streaming of Interactive Content Across Mobile networks, Proceedings of The IASTED International Conference on SOFTWARE ENGINEERING "SE 2005", February 15-17, 2005 Innsbruck, Austria.
 38. Fattore L., Papadimitriou T., (2005), Optimal Rebalancing Times. EURO Working Group on Financial Modeling Meeting, Brescia, Italy, 5-7 May.
 39. Papamichail G. P., Papamichail D. P (2005). The k-means Range Algorithm for Personalized Data Clustering in e-Commerce, forthcoming in the European Journal of Operational Research.
 40. Papamichail G. P., Papamichail D. P., (2005), Real-time concept creation in distributed e-learning systems, forthcoming at the Journal of Education and Training.
 41. Nikas A. and Poulymenakou, A. (2005) Impacts of Web-based collaboration in Managerial Control and Work Practices: The Case of Introducing a Web-based Collaboration Platform in a Construction Consortium, In the proceedings of the International Resources Management Association 2005, 15-18 May, San Diego, California
 42. Borotis S.A., Poulymenakou A.K., Karamanis V.A. (2005) Embedding elearning in corporate training: Lessons from a case study. In 4th IASTED International Conference on Web-Based Education - WBE 2005, February.
 43. Karamanis V.A., Poulymenakou A.K., Borotis S.A.. (2005), Empowering workplace elearning program design: the key role of training needs assessment. In Proceedings of HCI International 2005, July.
 44. Papargyris A., Poulymenakou A., (2005), Learning to fly in persistent digital worlds: The case of massively multiplayer online role playing games. ACM SIGGROUP Bulletin, 25(1):41-49.
 45. Papargyris A., Poulymenakou A., (2005), Learning in virtual community contexts: Communities and practices in Massively Multiplayer Online Role Playing Games, ALPIS 2005 seminar, Carisolo, Trentino, Italy.
 46. Malatras A., Pavlou G., Gouveris S., Sivavakeesar Σ, Karakoidas V. (2005), Self-configuring and optimizing mobile ad hoc networks. In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Autonomic Computing. IEEE, June.
 47. Zeimpekis V, Mamassis K., Damianidid T., Mavros A (2005). A real-time vehicle management system for urban distributions based on time-dependent information. In Proceedings of the 3rd International Workshop in Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2005), July.
 48. Miliotis P., Kelepouris T., Drakos W. (2005), The impact of replenishment parameters and shared information on effective supply chain management: simulating the bullwhip effect, In Proceedings of the 3rd International Workshop in Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2005), July.
 49. Diamanti K., Pouloudi N. (2005), Benchmarking in network organizations. In Proceedings of the 3rd International Workshop on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2005), July.

2004


Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους

 1. Skintzi G., Coats T., Ioannou G., Prastacos G.P. (2004), "Modelling of Facilities for Head Injuries in London", Operations Research - An International Journal (ORIJ), vol. 3, 3, 197-212
 2. Filipidou S. and Soderquist E., Prastacos G.P. (2004), "Towards New Public Management In Greek Public Organizations: Leadership vs. Management, and the Path to Implementation", forthcoming in Public Organization Review
 3. Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. (2004), Affective usability evaluation for an interactive music television channel. Computers in Entertainment, 2(3): 14, July
 4. Vasileios Vlachos, Stefanos Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. (2004), Security applications of peer-to-peer networks. Computer Networks, 45(2): 195-205, June
 5. Yannis Charalabidis, Vassilios Karakoidas, Stephanos Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. (2004), Enabling b2b transactions over the internet through application interconnection: The PRAXIS project. In Paul Cunningham and Miriam Cunningham, editors, eAdoption and the Knowledge Economy: Issues, Applications and Case Studies, chapter 7, pages 1554-1561. IOS Press
 6. Pateli, A.G. and Giaglis, G.M. (2004) A Research Framework for Analysing Business Models, European Journal of Information Systems, 13, 4, pp. 302-314
 7. Giaglis, G.M., Minis, I., Tatarakis, A. and Zeimpekis, V. (2004) Minimizing Logistics Risk through Real-Time Vehicle Routing and Mobile Technologies: Research To-Date and Future Trends, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 39, 4, pp. 749-764
 8. Lekakos, G. and Giaglis, G.M. (2004) A Lifestyle-Based Approach for Delivering Personalised Advertisements in Digital Interactive Television, Journal of Computer Mediated Communications, 9, 2, http://www.ascusc.org/jcmc/vol9/issue2
 9. Pateli, A., Giaglis, G. (2004) Technology Innovation-Induced Business Model Change: A Contingency Approach, Journal of Organizational Change and Management, Special Issue on Organizational Transformation and E-Business, forthcoming
 10. Ioannou, G., Pramataris, K.C., Prastacos, G. (2004). Quality Function Deployment Approach to Web Site Development: Applications for Electronic Retailing. Les Cahiers du Management Technologique, Vol. 13, No. 3.
 11. Poulymenakou, A. and Prasopoulou, E. (2004). "Adopting a lifecycle perspective to explain the transition from technological innovation to alliance management." Management Decision 42(9): 1115-1130.
 12. Pramatari, K.C., Miliotis, P. (2004). Increasing Shelf Availability through Internet-Based Information Sharing and Collaborative Store Ordering. In Doukidis, G. and Vrechopoulos, A.P. (Eds.), Consumer Driven Electronic Transformation, Springer Verlag, Forthcoming.
 13. Pramatari, K.C., Doukidis, G.I., Kourouthanassis, P. (2004). Towards 'smarter' supply and demand-chain collaboration practices enabled by RFID technology. In Doukidis, G. and Vrechopoulos, A.P. (Eds.), Consumer Driven Electronic Transformation, Springer Verlag, Forthcoming.
 14. Pramatari, K., Doukidis, G.I., Kourouthanassis, P. (2004) Developing a Smart Supply Chain and Shopping Environment using RFID. RSM workshop on Smart Business Networks (Best papers will appear in a special issue of the Journal of Information Technology), May 26, 2004, Erasmus University, Rotterdam.
 15. Damianos Chatziantoniou, Kenneth Ross, Partitioned Optimization of Complex Queries, Information Systems Journal, Elsevier (ISJ) (forthcoming)
 16. Damianos Chatziantoniou, Achilleas Anagnostopoulos, (2004), NESTREAM: Querying Nested Streams ,ACM SIGMOD, Vol.33(3), pages 71-78
 17. Damianos Chatziantoniou, George Doukidis, (2004), SQL Extensions to Enable Decision Support within Database Systems, Journal of Decision Systems, Lavoisier, Vol.13(2), pages 155-172
 18. Damianos Chatziantoniou, Achilleas Anagnostopoulos, (2004), Hierarchical Stream Aggregates: Querying Nested Stream Sessions, Intern. Conf. on Scientific and Statistical DBMS (SSDBM)
 19. S. Androutsellis-Theotokis, (2004), Social behaviour, incentives and technology in peer-to-peer content distribution networks. The ETHICOMP Journal, 1(3), August
 20. Soderquist, K.E. & Godener, A., (2004), "Performance Measurement in R&D and New Product Development: Setting the Scene", International Journal of Business Performance Management, 6, 2, 107-132
 21. S. Carter, S. Tagg & P. Dimitratos. (2004), Beyond Portfolio Entrepreneurship - Multiple Income Sources in Small Firms. Entrepreneurship and Regional Development, 16(6), 481-499
 22. Vrechopoulos A., (2004), An Emerging Store Layout for Internet Grocery Retailing, International Commerce Review - ECR Journal, fortcoming (2004)
 23. Vrechopoulos A., (2004), Designing Alternative Store Layouts for Internet Retailing. In Doukidis, G. and Vrechopoulos, A. (Eds.) Consumer Driven Electronic Transformation: Apply New Technologies to Enthuse Consumers
 24. Tsaousis, I & Nikolaou I. (2004). Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Physical and Psychological Health. Stress and Health. Forthcoming
 25. Zobolas G., Ioannou A., Tarantilis C., (2004), "Effective Master Production Scheduling in Make-To-Order Systems Using a Genetic Algorithm", Submitted to the International Journal of Production Research, September
 26. Petinis, V.V., Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. (2004). Warehouse sizing and inventory scheduling for multiple stock keeping products, International Journal of Systems Science (accepted - in press)
 27. Tarantilis C.D., Ioannou G., Kiranoudis, C.T. and Prastacos, G. (2004). A threshold accepting approach to the open vehicle routing problem, RAIRO. Recherche Operationnelle 38, 345-360
 28. Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. A flexible adaptive memory-based algorithm for real-life transportation operations (minor revision for European Journal of Operational Research)
 29. Antonis K., Garofalakis J., Mourtos I., and Spirakis P. (2004). 'A Hierarchical Adaptive Distributed Algorithm for Load Balancing'. Journal of Parallel and Distributed Computing 64(1), 151-162.
 30. Appa G, Magos D., Mourtos I. (2004). 'A Branch & Cut algorithm for the planar four-index assignment problem'. Journal of the Operational Research Society 55(3), 298-307 · Appa G., Magos D. and Mourtos I. (2004). 'An LP-based proof for the non-existence of a pair of Orthogonal Latin Squares of order 6'. Operations Research Letters 32(4), 336-344
 31. Appa G., Magos D., Mourtos I. (2004). 'LP relaxations of multiple all_different predicates'. In J.C. Regin, M. Rueher (eds.): Proceedings of CPAIOR 2004, Lecture Notes in Computer Science 3011, 364-369, Springer-Verlag
 32. Appa G., Magos D., Mourtos I. (2004). 'On the system of two all_different constraints'. Information Processing Letters (accepted)
 33. Appa G., Magos D., Mourtos I. (2004). 'Searching for Mutually Orthogonal Latin Squares via Integer and Constraint Programming'. European Journal of Operational Research (accepted)
 34. Appa G., Magos D., Mourtos I., Pitsoulis L. (2004) 'Model selection for feasibility problems: the case of MOLS'. In G. Appa, L. Pitsoulis, H.P. Williams (eds): Modeling for Discrete Optimization. International Series in Operations Research and Management Science, Kluwer Academic Publishers (to appear)
 35. Mylonopoulos N., Doukidis G. (2004), Mobile Business: Technological Pluralism, Social Assimilation and Growth, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8, No. 1, p 5-22
 36. Zografos, K.G., A. Regan, (2004) "Current Challenges for Intermodal Freight Transport and Logistics in Europe and the US", Transportation Research Record, (to appear).
 37. Stamatopoulos M.A., Zografos, K.G., Odoni, A.R., (2004) "A Decision Support System for Airport Strategic Planning", Transportation Research Part C, (in press)
 38. Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, (2004) "A Heuristic Algorithm for Solving Hazardous Materials Distribution Problems", European Journal of Operational Research, Volume 152, Issue 2, 16 January, Pages 507-519
 39. Spanos, Y., Prastacos, G.P., (2004) "Understanding Organizational Capabilities: Towards a Conceptual Framework", Journal of Knowledge Management, vol. 8, 3, 31-43
 40. Skintzi, G., Ioannou G. and Prastacos G.P. (2004) "Inventory Positioning in Multiple Product Supply Chains", Annals of Operations Research, Special issue: Stochastic Models of Production-Inventory Systems, vol. 125, 195-213
 41. Papalexandris, A., Ioannou, G. and Prastacos, G.P., (2004) "Implementing the Balanced Scorecard in Greece: Α Software Firm's Experience", Long Range Planning, vol. 37, 4, 347-362
 42. Spanos, Y. and Prastacos, G.P., (2004) "The Effects of Environment, Structure, and Dynamic Capabilities on Product Innovation Strategy", forthcoming in the International Journal on Entrepreneurship and Innovation Management
 43. Spinellis D., Szyperski C. (2004) How is open source affecting software development? IEEE Software, 21(1):28-33, January/February.
 44. Chorianopoulos K., Spinellis D.. (2004) User interface development for interactive television: Extending a commercial DTV platform to the virtual channel API. Computers & Graphics, 28(2): 157-166, April.
 45. Tsilira A., Pateli A., Athanasiadis E., Spinellis D. (2004) Targeted messages in indoor mobile environment: A software-oriented approach. In Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering, pages 734-739. ACTA Press, February.
 46. Roussos G., Samaras G., Spinellis D.. (2004) Editorial message: Special track on ubiquitous computing. In Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Applied Computing, pages 1565-1566. ACM Press.
 47. Spinellis D., Charalabidis Y., Karakoidas V. (2004) Application interconnection and execution of business to business transactions over the internet. In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 48. Vakola, M, Tsaousis, I & Nikolaou, I. (2004). The Effect of Emotional Intelligence and Personality Variables on Attitudes toward Organizational Change. Journal of Managerial Psychology, 19, 88-110.
 49. Vakola, M. & Nikolaou, I. (2004). Attitudes towards Organizational Change: What is the role of employees' stress and commitment? Employee Relations. (in press).
 50. Vakola, M., Nikolaou, I., & Bourantas, D. (2004). The Role of Organizational Silence on Employees' Trust and Attitudes in a Post Merger-Stage. Annual Meeting of the Academy of Management, New Orleans, USA
 51. Godener Armelle, Soderquist Klas Eric, (2004) What is the Actual Use of Performance Measurement in R&D and New Product Development?, R&D Management, 34 (2), 191-219
 52. Brachos D., Philippidou S., Soderquist Klas Eric, (2004) The CULTURE Model as a Mediation Framework Between Managerial Cognitions and Actions: How Communities of Practice Can Drive Strategic Change, International Journal of Information Technology and Management
 53. Vassilopoulou K. Zaharias P. and Poulymenakou A. (2004) Towards a usability evaluation framework for e-learning: employing motivation to learn and usability parameters. To appear in British Journal of Educational Technology.
 54. Dimitratos P., Lioukas S. & Carter S. (2004) The Relationship between Entrepreneurship and International Performance: The Importance of Domestic Environment. International Business Review: 13(1), 19-41.
 55. Jones M. V., Dimitratos P. (Eds). (2004) Emerging Paradigms in International Entrepreneurship. Edward Elgar: Cheltenham, UK.
 56. Voudouris, I., (2004) 'The use of flexible employment arrangements: Some new evidence from Greek firms', The International Journal of Human Resource Management, Vol.15, No 1, pp. 131-146.
 57. Tarantilis, C.D (2004). Solving the vehicle routing problem with adaptive memory programming methodology, Computers and Operations Research (accepted).
 58. Tarantilis C.D., Ioannou G., Kiranoudis, C.T. and Prastacos, G. (2004). Solving the open vehicle routeing problem via a single parameter metaheuristic algorithm, Journal of the Operational Research Society (accepted).
 59. Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. (2004). An adaptive memory programming method for risk logistics operation, International Journal of Systems Science (accepted).
 60. Petinis, V.V., Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. (2004). Warehouse sizing and inventory scheduling for multiple stock keeping products, International Journal of Systems Science (accepted)
 61. Tarantilis, C.D., Ioannou, G. and Prastacos, G. (2004). Advanced vehicle routing algorithms for complex operations management problems, Journal of Food Engineering (accepted).
 62. Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. and Vassiliadis, V.S. (2004). A threshold accepting meta-heuristic for the heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem, European Journal of Operational Research 152(1), 148-158.
 63. Sambrakos, E., Paravantis, J., Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. (2004). Dispatching of Small Containers via Coastal Freight Liners: the Case of the Aegean Sea, European Journal of Operational Research 152(2), 365-381.
 64. Tarantilis, C.D., Diakoulaki, D. and Kiranoudis, C.T. (2004). Combination of GIS and efficient routing algorithms for real life distribution-transportation operations, European Journal of Operational Research 152(2), 437-453.
 65. Tarantilis C.D., Ioannou G., Kiranoudis, C.T. and Prastacos, G. (2004). A threshold accepting approach to the open vehicle routing problem, RAIRO. Recherche Operationnelle.
 66. T. W. Bynum; N. Pouloudi; S. Rogerson & T. Spyrou (Eds.) (2004). Proceedings of the seventh international conference Ethicomp 2004: Challenges for the Citizen of the Information Society. Aegean: University of the Aegean Press
 67. Pateli, A., Spinellis, D., Giaglis, G. (2004) Wireless Info-Communication and Navigation Services in Exhibition Shows, In Proceedings of the Third International Conference on M-Business, New York, July 12-13.
 68. Poulymenakou, A. & Prasopoulou, E. (2004). Adopting a life cycle perspective to explain the transition from technological innovation to alliance management. Management Decision, 42(9).
Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
 1. Prastacos, G.P., (2004), "Determining Factors of ERP Adoption: An Indicative Study in the Greek Market", Proceedings of the IEEE International Engineering Management Conference, Singapore, October.
 2. Ada Pateli, Diomidis Spinellis, and Giorgos Giaglis. (2004), Wireless info-communication and navigation services in exhibition shows. In Mel Horwitch, editor, Third International Conference on Mobile Business (ICMB), July.
 3. Vassilios Karakoidas, Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, and Yannis Charalabidis. (2004), Applying MDA in enterprise application interoperability: The PRAXIS project. In 5th International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (PAKM 04). December.
 4. Philippidou S., Brachos D., Soderquist Klas Eric (2004), From Managerial Cognitions to Managerial Actions: A "Community of Practice" Approach, Proceedings of the Fourth European Academy of Management Conference, St. Andrews, May.
 5. Kourouthanassis, P., Zeimpekis, V. and Giaglis, G.M. (2004) Intelligence in the Supply Chain: Current Status and Adoption Prospects of RFID in the Greek Market. In the Proceedings of the 8th National Congress on Logistics, Athens, Greece, 26-27 November (in greek).
 6. Drossos, D., Bina, M. Manikas, K., Manolatos, T. and Giaglis, G.M. (2004) WLANs in Athletics: An Empirical Investigation into User Perceptions and System Architecture Critical Components. In the 1st International Conference on Econometrics of Sports, Patras, Greece, 10-11 September
 7. Pouloudi, A., Gandecha, R. Atkinson, C. & Papazafeiropoulou, A. (2004). How stakeholder analysis can be mobilized with actor network theory to identify actors. Proceedings of the IFIP WG 8.2 IS Research Methods Conference. 15-17 July 2004, Manchester, UK.
 8. Gandecha, R. Atkinson, C. & Papazafeiropoulou, A., Pouloudi, A., (2004). Analyzing the UK NHS Care Records Service (NCRS): a stakeholder/actor network theory perspective. Proceedings of the 10th American Conference on Information Systems, (pp. 212- 215) AMCIS 2004, August 6-8, 2004, New York, NY, USA.
 9. Pramatari, K., Doukidis, G.I., Miliotis, P. (2004) Streamlining the replenishment process through extended information sharing and collaboration: defining the underlying e-commerce infrastructure. In Proceedings of IEEE Conference on Electronic Commerce, July 6-9 2004, San-Diego, California USA.
 10. S. Androutsellis-Theotokis. (2004), Social behaviour, incentives and technology in peer-to-peer content distribution networks. In Proceedings of the Ethicomp2004 Conference, Syros, Greece, April.
 11. Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, and Vassilios Karakoidas. (2004) Performing peer-to-peer e-business transactions: A requirements analysis and preliminary design proposal. In IADIS International e-Commerce 2004 Conference, December.
 12. Yannis Charalabidis, Vassilios Karakoidas, Stephanos Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. (2004), Enabling B2B transactions over the internet through application interconnection: The PRAXIS project. In e-Challenges Conference. European Commission, October.
 13. Madas M., Zografos K., (2005), "Practical Implementation of Airport Demand Management: From Instruments to Strategies", 84th Transportation Research Board Annual Conference, Session on "Management and Analysis of Airport Demand and Delay", Airfield and Airspace Capacity and Delay Committee, 10 January, Washington, U.S.
 14. Zografos K., Madas M., (2004), "Design and Implementation of a European Airport Observatory", 83rd Transportation Research Board Annual Conference, Session on "Aviation Safety and Capacity: International Perspective", 11-15 January, Washington, D.C.
 15. Zografos K. Madas M., Salouras J., (2004), "Development of an Advanced Decision Support Tool for Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions on the Move", 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on Decision Support Systems, 26-27 February 2004, Athens, Greece.
 16. Zografos K., Madas M. (2004), "Efficient Airport Strategic Planning and Policy Formulation through the Establishment of a European Airport Observatory", 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on Transport Policy, 26-27 February, Athens, Greece
 17. Zografos K., Madas M., (2004), "Design and Development of an Integrated Computational Platform for Total Airport Performance Analysis", 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on Air Transport, 26-27 February 2004, Athens, Greece
 18. Zografos, K, Manataki A., Kalaitzidis, (2004), Evaluation of alternative scenario for financing the development of General Aviation facilities at the Athens International Athens International Airport, Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Athens 26-27 February, pp. 1551-560.
 19. P. Dimitratos, S. Lioukas & H. Tuselmann. (2004), International Operations of Greek Smaller Firms: Managing Effectively Foreign Partners. Paper presented at the 2004 EIBA (European International Business Academy) Conference, Ljubljana, Slovenia - December.
 20. Vlachos P. and Vrechopoulos A., (2004), Emerging Customer Trends towards Mobile Music Services, International Conference of Electronic Commerce, Delft, The Netherlands, 25-27 October.
 21. Koutsiouris V., Vlachos P. and Vrechopoulos A., (2004) Developing and Evaluating Mobile Entertainment Applications: the case of the music industry, International Conference of Entertainment Computing, Eindhoven, The Netherlands, 1-3 September.
 22. Christofidis S. and Katsikis I., (2004), Post-Fordism and Post-Modernity: Personalization and Semiotics in the case of Mass Communication, Paper at the "International Scientific Conference on New Directions in European Media and European Society" Organized by the European Sociological Association (ESA) - Media Research Network (MRN) and the Aristotle University of Thessaloniki, 5-7 November 2004, Thessaloniki, Greece
 23. Katsikis I. and Garri M., (2004), Competitiveness & Business Strategies for the Development of Regional Markets: The Case of Small Retailers in the Island of Chios, North Aegean Region, Greece, Paper presented at the "International Conference on Entrepreneurship, Competitiveness and Growth in South-East Europe", Economic Society of Thessaloniki - University of Macedonia, September 23-25, 2004, Thessaloniki, Greece
 24. Katsikis I., Kizos Th., Spilanis I., (2004), Local knowledge as a Competitive Advantage & an Innovation Tool for Regional Production Systems: The Case of North Aegean Region, Greece. Paper presented at the "International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment", 18-20 March 2004, Thessaloniki, Greece.
 25. Vakola M., Soderquist Klas Eric, Papalexandris N., Prastacos Gregory, Petrakoglou Dimitris, (2004) Compete: The Development of An Integrated, Forward-Looking Approach to Competency Management for The Banking Sector, Proceedings of the International conference on Human Resource Management in a Knowledge-Based Economy, Ljubljana, 2. - 4. June.
 26. Karamanis, V., Zaharias, P., and Poulymenakou, A. (2004). Instructional strategy for designing e-learning courses for adult learners. In Proceedings of EDMEDIA 2004 conference, Lugano, Switzerland June 21-26.
 27. Zaharias P., Vassilopoulou K., and Poulymenakou A.. (2004) Designing affective-oriented e-learning courses: An empirical study exploring quantitative relations between usability attributes and motivation to learn. In EDMEDIA 2004, June.
 28. Borotis S.A., Poulymenakou. A. (2004) E-learning readiness components: Key issues to consider before adopting e-learning interventions. To appear in proceedings of E-Learn 2004, Washington DC, 5-7 November.
 29. Papargyris A., Poulymenakou A., (2004) 'Learning opportunities in Massively Multiplayer Online Role Playing Games player communities' . In proceedings of ACM CHI2004 workshop on Social Learning Through Gaming. April 26, Vienna, Austria.
 30. Dimitratos P., Nakos G., Ennis S., Plakoyiannaki E.. (2004) Toward a Broader Measurement of International Entrepreneurship. Babson-Kaufmann 2004 Research Conference on Entrepreneurship, June 2004, University of Strathclyde, Glasgow, UK.
 31. Tsilira, A., Pateli, A., Athanasiadis, E., Spinellis, D. (2004), Targeted Mesaages in Indoor Mobile Environment: A Software-Oriented Approach, In the Proceedings of The IASTED International Conference on SOFTWARE ENGINEERING ~SE~ 2004, Innsbruck - Austria, February.
 32. Drossos D, Giaglis G.M. (2004) 'Towards a classification framework of factors influencing mobile messaging advertising effectiveness', In Proceedings of the 3rd International Conference on Mobile Business, July 11-12, New York.
 33. Prasopoulou, E., Panteli, N. & Pouloudi, N. (2004). Social accessibility and the mobile phone: A temporal perspective. In T. W. Bynum; N. Pouloudi; S. Rogerson & T. Spyrou (Eds.), Proceedings of the seventh international conference Ethicomp Vol. II (pp. 773-784). Syros, Greece.
 34. Zobolas G., Tarantilis C., Mitropoulos H., Ioannou G. (2004) A Genetic Algorithm for Efficient Production Scheduling, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 35. Dimitriou S., Robinson S., Ioannou A., Tarantilis C., Ioannou G. (2004) Assessing the comparative efficiency of British Telecom call-centres using Data Envelopment Analysis, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 36. Mavri M., Ioannou G. (2004) Customer relationship management in the banking industry via consumer profiling and product attribute matching, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 37. Tsamakos A. (2004) Customer satisfaction in mobile context-aware commerce, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 38. Skintzi V., Xanthopoulos S. (2004) Evaluation of Correlation Forecasting Models For Risk Management, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 39. Kostika E. (2004) Modelling the Stochastic Behavior of FX Options Based on Autoregressive Conditional Density (ARCD) Estimation, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 40. Vlachos P., Vrechopoulos A., Giaglis G (2004) Mobile Internet Services Usage Patterns: Evidence from the Emerging Hellenic Market,. In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 41. Skintzi G., Ioannou G., Prastacos G. (2004) Multi-node serial supply chains: Investigation of inventory management policies, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 42. Paraskevopoulos D., Tarantilis C., Ioannou G., Prastacos G. (2004) Operational planning of material handling systems based on a vehicle routing metaheuristic, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 43. Koutroumpis S., Markellos R. (2004) Real Estate Performance Attribution: A Productivity Analysis Approach, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 44. Filippidou S., Kostopoulos K., Brachos D., Prastacos G. (2004) The importance of innovation and knowledge management in the modernization of public organizations in Greece, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 45. Zeimpekis V., Giaglis G., Tatarakis A. (2004) Α systemic approach to real-time vehicle re-routing for urban distributions, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).
 46. Repoussis P., Tarantilis C., Ioannou G., Prastacos G. (2004) The open vehicle routing problem with time windows, In 20th European Conference on Operational Research (EURO-XX).

2003


Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους

 1. Salavou, H. and Lioukas, S., (2003) "Radical product innovations in SMEs: the dominance of entrepreneurial orientation", Creativity and Innovation Management, Vol. 12, No. 2, pp 94-108.
 2. Vrechopoulos, A.P., Pramataris, Κ., Doukidis, G. and Lekakos, G. (2003) "An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and Business Processes", Information Systems Journal, forthcoming.
 3. Vrechopoulos, A.P., O'Keefe, R. and Doukidis, G.I. and Siomkos, G.J. (2003) Virtual Store Layout: An Experimental Comparison in the Context of Grocery Retail, Journal of Retailing, forthcoming.
 4. Vrechopoulos, A.P., Pramataris, K.C., Doukidis, G.I. and Lekakos, G.D. (2003) "A User-Support Data Framework for Internet Retailing" International Journal of Innovation and Learning, forthcoming.
 5. Vrechopoulos, A.P., Siomkos, G.J. and Doukidis, G.I. (2003) "Consumer Attitudes towards Internet Shopping Adoption in Greece," Cultural Technology and Policy Journal, forthcoming.
 6. Vrechopoulos, A.P., Constantiou, Ι., Mylonopoulos, N., Sideris, I. and Doukidis, G. (2003) "The Critical Role of Consumer Behavior Research in Mobile Commerce," International Journal of Mobile Communications, Vol. 1, No.1, forthcoming.
 7. Diomidis Spinellis, (2003), The decay and failures of web references, Communications of the ACM, 46(1), pp. 71-77, January.
 8. Diomidis Spinellis, (2003), Reliable identification of bounded-length viruses is NP-complete, IEEE Transactions on Information Theory, 49(1), pp. 280-284, January.
 9. Diomidis Spinellis, (2003), On the declarative specification of models, IEEE Software, 20(2), pp. 94-96, March/April.
 10. Zeimpekis, V., Giaglis, M. G., Lekakos, G., (2003), "Towards a taxonomy of indoor and outdoor positioning techniques for mobile location-based applications", Journal of ACM SIGecom Exchanges (Special Interest Group for E-commerce), Vol. 3, No. 4, pp.19-27
 11. Pouloudi, A., Vassilopoulou, K. & Ziouvelou, P. (2003). A Societal Perspective On E-Business Adoption. Journal of Information, Communication & Ethics in Society.
 12. Lytras, M., & Pouloudi, A. (2003). Project management as a knowledge management primer: The learning infrastructure in knowledge intensive organizations. Projects as knowledge transformations and beyond. The Learning Organization.
 13. Lytras, M., Pouloudi, A., & Poulymenakou, A. (2003). Towards the development of a novel taxonomy of knowledge management systems from a learning perspective. The Journal of Knowledge Management 8(1).
 14. Ioannou, G., M. Kritikos and G. Prastacos, (2003). "A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows." OMEGA, 31(1), 41-53.
 15. Ioannou, G., (2003). "Streamlining the supply chain of the Hellenic Sugar Industry." Journal of Food Engineering, Special Issue: Operational Research and Food Logistics, forthcoming.
 16. Ioannou, G., G. Prastacos and G. Skintzi, (2003) "Inventory positioning in multiple product supply chains". Annals of Operational Research.
 17. Vlachos, P. & Vrechopoulos, A. (2003) Exploring Consumer Attitudes towards Mobile Music Services in Europe, The International Journal on Media Management.
 18. Vrechopoulos, A. (2003) Personalized Services to Internet Retailing Stakeholders through Information Management, International Journal of Information Management.
 19. Nikolaou, I. (2003). Fitting the person to the organization: examining the personality-job performance relationship from a new perspective. Journal of Managerial Psychology.
 20. Nikolaou, I. (2003). The Development and Validation of a measure of Generic Work Competencies. International Journal of Testing.
 21. Young S., Dimitratos P. & L.-P. Dana. (2003) International Entrepreneurship Research: What Scope for International Business Theories? Journal of International Entrepreneurship: 1(1), 31-42.
 22. Dimitratos P. & E. Plakoyiannaki. (2003) Theoretical Foundations of an International Entrepreneurial Culture. Journal of International Entrepreneurship: 1(2), 187-215.
 23. Dimitratos P., J. E. Johnson, J. Slow & S. Young. (2003) Micromultinationals: New Types of Firms for the Global Competitive Landscape. European Management Journal: 21(2), 164-174.
 24. Jones M. V. & P. Dimitratos. (2003) International Entrepreneurship: The Need for a Processual Perspective. International Business Review: 13.
 25. Spanos Y. and Prastacos G., (2003), "Understanding Organizational Capabilities: Towards a Conceptual Framework", Journal of Knowledge Management.
 26. Tarantilis C., Ioannou G., Kiranoudis C. and Prastacos G., (2003) "Planning service operations via an intelligent metaheuristic", J. Operational Research Soc.
 27. Spanos Y. and Prastacos G., (2003) "The Effects of Environment, Structure, and Dynamic Capabilities on Product Innovation Strategy", International Journal on Entrepreneurship and Innovation Management.
 28. Markellos, R., Mills, T., and Soriopoulos, C. (2003), Intradaily Behaviour of Listed and Unlisted Security Basket Indices in the Emerging Greek Stock Market, Managerial Finance, 29(9), 29-54
 29. Samiotis K., Poulymenakou A., and Doukidis G., (2003), Understanding Knowledge Management Interventions: Evidence form supporting (e-) BANKING activities, Journal of Knowledge and Process Management.
 30. Spinellis D. (2003), Position-annotated photographs: A geotemporal web. IEEE Pervasive Computing, 2(2): 72-79, April-June.
 31. Spinellis. D. (2003), Reflections on trusting trust revisited. Communications of the ACM, 46(6): 112, June.
 32. Skoularidou V. and Spinellis D. (2003), Security architectures for network clients. Information Management and Computer Security, 11(2): 84-91.
 33. John Iliadis, Stefanos Gritzalis, Diomidis Spinellis, Danny de Cock, Bart Preneel, and Dimitris Gritzalis. (2003), Towards a framework for evaluating certificate status information mechanisms. Computer Communications, 26(16): 1839-1850, October.
 34. Spinellis D. (2003), Reading, writing, and code. ACM Queue, 1(7): 84-89, October.
 35. Spinellis D. (2003), Global analysis and transformations in preprocessed languages. IEEE Transactions on Software Engineering, 29(11): 1019-1030, November.
 36. Spinellis D., (2003) The information furnace: Consolidated home control. Personal and Ubiquitous Computing, 7 (1), 53-69.
 37. Spinellis D., (2003), Position-annotated photographs: A geotemporal web, IEEE Pervasive Computing, 2(2), 72-79
 38. Spinellis D., (2003), Reflections on trusting trust revisited, Communications of the ACM, 46 (6), 112.
 39. Victoria Skoularidou and Diomidis Spinellis, (2003), Security architectures for network clients, Information Management and Computer Security, 11 (2), 84-91.
 40. Iliadis J., Gritzalis, S., Spinellis, D., De Cock D., Preneel B., and Gritzalis, D., (2003), Towards a framework for evaluating certificate status information mechanisms, Computer Communications, 23 (16), 1839-1850
 41. Adam Vrechopoulos. (2003), Mass Customization Challenges in Internet Retailing through Information Management, International Journal of Information Management.
 42. Margarita Albanezou, Symeon Symeonidis, George Vlavianos, Eleftherios Sofikitis and Adam Vrechopoulos. (2003), Customer Relationship Management Dynamics in the Tourism Industry, International Journal of Customer Relationship Management.
 43. Dimitratos P., M. V. Jones (2003), Creativity, Process and Time: The Antithesis of 'Instant International': Journal of International Entrepreneurship: 1(2), 159-162.
 44. Dimitratos P., M. V. Jones. (2003), Entrepreneurial Strategy: Being in the Right Place, at the Right Time?: Journal of International Entrepreneurship: 1(3), 243-247.
 45. Dimitratos P., M. V. Jones. (2003), Public Policy for International Entrepreneurial Small Firms: A Plea for Customised Support Measures: Journal of International Entrepreneurship: 1(4), 335-337.
 46. Dimitratos P., E. Plakoyiannaki. (2003), The Association between CRM and Entrepreneurial Attitude. British Academy of Management 2003. September, University of Leeds, Harrogate.
 47. Spanos Y, Zaralis G., and Lioukas S., (2003), Strategy and Industry effects on Profitability: Evidence from Greece, Strategic Management Journal.
 48. Calogherou Y, Protogerou A, Spanos Y, and Papayanakis L, (2003), Industry vs. Firms-specific effects on Performance: Contrasting SMEs and Large-sized firms, European Management Journal.
 49. Tarantilis, C., Kiranoudis, C., and Vassiliadis, V. (2003). A threshold accepting meta-heuristic for the heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem, European Journal of Operational Research 152 (1), 148-158
 50. Sambrakos, E., Paravantis, J., Tarantilis C., and Kiranoudis, C., (2003), Dispatching of small containers via costal freight liners: the case of the Aegean Sea, European Journal of Operational Research, 152 (2), 365-381
 51. Tarantilis, C., Diakoulaki, D., and Kiranoudis, C., (2003), Combination of GIS and efficient routing algorithms for real life distribution-transportation operations, European Journal of Operational Research, 152 (2), 437-453
 52. Petinis, V., Tarantilis, C., Kiranoudis, C., (2003), Warehouse sizing and inventory scheduling for multiple stock keeping products, Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) (accepted - in press)
 53. Tarantilis, C.D., G. Ioannou and G. Prastacos, (2003). "Advanced vehicle routing algorithms for Operations Management problems." Journal of Food Engineering, Special Issue: Operational Research and Food Logistics, forthcoming.
 54. Tarantilis, C., Kiranoudis, C., and Vassiliadis .V, (2003) A list based threshold accepting metaheuristic for the heterogeneous fixes fleet vehicle routing problem, Journal of the Operational Research Society (54 (1), 65-71
 55. Assimakopoulos, N., Tarantilis, C. and Kiranoudis, C., (2003), Use of Internet technology for on-line CRM and e-logistics applications, Journal of Applied Systems Studies, 4(1), 149-162
 56. Chorianopoulos, K. and D. Spinellis. (2003), User interface development for interactive television: Extending a commercial DTV platform to the virtual channel API. Computers and Graphics Journal, Elsevier, Forthcoming.
 57. Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, V., Gikas, G., and Hatzistamatiou, A. (2003) Mobile Permission Marketing - Framing the Market Inquiry, International Journal of Electronic Commerce, Volume 8, Number 1, pp.55

Βιβλία με Διεθνείς Εκδοτικούς Οίκους

 1. Jones M. V. & P. Dimitratos (eds) (2003). Emerging Paradigms in International Entrepreneurship. Edward Elgar: Cheltenham, UK
 2. Dimitratos P., S. Ennis, F. McDonald & H. J. Tuselmann. (2003). The Changing Pattern of Internationalisation: Firms, Markets and Regions. Curvillier Verlag: Gottingen, Germany
 3. Doukidis G., Mylonopoulos N & Pouloudi N (eds) (2003). Social and Economic Transformation in the Digital Era, IDEA Group Publishing, ISBN: 1-59140-158-5
 4. Spinellis D., (2003), Code Reading: The Open Source Perspective, Addison Wesley, ISBN 0-201-79940-5
 5. Spinellis D. (eds), Cross-Media Service Delivery, (2003), Kluwer Academic Publishers, Boston, MA
 6. Korpela M., Montealegre R., Poulymenakou A., (eds) (2003), Organizational Information Systems in the Context of Globalization, Kluwer Academic Publishers, Boston, Hardbound, ISBN 1-4020-7488-3

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Myloni, B.,Harzing, A.W.K and Mirza, H.M. "Organisational factors and their effect on the transfer of Human Resource Management practices from parent companies to their overseas affiliates - European and US headquarters and their Greek subsidiaries", Proceedings of European Academy of Management Conference, Milan, Italy, 3-5 April 2003.
 2. Vasiliadis, C., Siomkos, G.J. and Vrechopoulos, A.P. (2003) "Tourism Destination Analysis & Planning: An IT Application," In Proceedings of the "Tenth International Conference of Information Technology and Travel & Tourism - ENTER 2003," Helsinki, Finland, 29-31 January.
 3. Chorianopoulos Konstantinos, Lekakos George, and Diomidis Spinellis (2003), Intelligent user interfaces in the living room: Usability design for personalized television applications, In Proceedings of the 2003 international conference on Intelligent user interfaces, pages 230-232. ACM Press.
 4. Zografos, K.G., M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Proceedings of the 82nd Annual Transportation Research Board Meeting, January 12-16, 2003, Washington, D.C.
 5. Zografos K.G., I.M. Giannouli, "Emerging Supply Chain Management Trends and their Impact on the Spatial Organization of Logistical Networks", Proceedings of the 82nd Annual Transportation Research Board Meeting, January 12-16, 2003, Washington, D.C.
 6. Zografos, K.G., M.A. Madas, "A Critical Assesment of Airport Demand Management Strategies in Europe & U.S.: A Comparative Perspective", Proceedings of the 82nd Annual Transportation Research Board Meeting, January 12-16, 2003, Washington, D.C.
 7. Zografos, K.G., "Airport Planning and Operations Research: A European Perspective", 82nd Annual Transportation Research Board Meeting, January 12-16, 2003, Washington, D.C.
 8. Zografos, K.G., "Europe's Experience on Airport Security", (TRB Annual Simulation Workshop), 82nd Annual Transportation Research Board Meeting, January 12-16, 2003, Washington, D.C.
 9. Papazafeiropoulou, A. & Pouloudi A. (2003). Applying the normative aspect of stakeholder analysis to electronic commerce policy making: Stakeholder considerations for the elimination of the digital divide. Proceedings of the Thirtieth-sixth Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS-36), IEEE Computer. January 6-9, Big Island, Hawaii.
 10. Vassilopoulou, K. Ziouvelou, X., Pateli, A. & Pouloudi, A (Forthcoming 2003). Examining e-business models: applying a holistic approach in the mobile environment. Ιn the Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems, ECIS 2003, Naples 16-21-June, Italy.
 11. Lytras M.D., Pouloudi, A. & Korfiatis, N. (Forthcoming 2003). 'An ontological oriented approach on e-learning. Integrating semantics for adaptive e-learning systems'. Ιn the Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems, ECIS 2003, Naples 16-21-June, Italy.
 12. Ioannou, G. and C. Papadogiannis, (2003). "Bottlenecks of ERP implementations: Evidence from a multinational SAP R/3 deployment project". Proceedings of the 17th International Conference on Production Research, Blacksburg, VA, August 3-6.
 13. Vlachos, P. & Vrechopoulos A. (2003) Key Success Factores in the Emerging Landscape of Mobile Music Services, 3rd International Conference on Web Delivering of Music
 14. Vlachos P. & Vrechopoulos A. (2003) Predictors of Consumer Attitudes towards Mobile Music Services: A Cross-Cultural Research Approach. The Second International Conference on Mobile Business
 15. Dimitratos P. (2003). A Typology of International Business Strategies. 30th Academy of International Business Conference (UK Chapter). Απρίλιος, DeMontfort University, Leicester.
 16. Dimitratos P. (2003). Entrepreneurship and International Performance: The Moderating Effects of Organizational Assets and International Strategies. Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference. Ιούνιος, Babson College, Babson, MA.
 17. Dimitratos P., K. Ibeh & C. Wheeler (2003). What Factors Differentiate between Multiple and Single Foreign Market Servicing Modes? 32nd European Marketing Academy Conference. Μάϊος, University of Strathclyde, Glasgow.
 18. Zografos, K.G. and Giannouli I., "A Conceptual Model for Assessing Freight Transport Network Utilization Patterns", 20th German Logistics Congress, Berlin, October 22-24, 2003.
 19. Skintzi, G., G. Ioannou and G. Prastacos, (2003). "Applications of real options in supply chain management" EEUMO Workshop, Semmering, Austria, 3-17 January 2003.
 20. Mavri, M. and Ioannou, G., (2003). "A choice model for consumer behaviour in on-line banking systems". EEUMO Workshop, Semmering, Austria, 3-17 January 2003.
 21. Mavri, M. and Ioannou, G., (2003). "Consumer's behaviour in online financial services: An investigation of alternative channels of services". EURO_INFROMS "New Opportunities for Operational Research" Istanbul, July 2003
 22. Ioannou, G. and M. Kritikos, (2003). "Optimisation of material handling in production and warehousing facilities". Proceedings of the 16th Conference of the Hellenic Operational Research Society, Tripolis, Greece, September 26-27.
 23. Giaglis, G., Werthner H., Tschammer, V. and Froeschl K. (2003), Proceedings of the Second International Conference on Mobile Business, Vienna, Austria, 23-24 June
 24. Pateli, A., Giaglis, G. (2003) A Framework for Understanding and Analysing e-Business Models, in Proceedings of the 16th Bled Electronic Commerce Conference - eTransformation, Bled, Slovenia, June 9-11.
 25. Pateli, A., Giaglis, G. (2003) A Methodology for Business Model Evolution: Application in the Mobile Exhibition Industry, in G.M Giaglis, H. Werthner, V. Tschammer, K.A. Froeschl (eds.), Proceedings of The Second International Conference on Mobile Business (ICMB), Vienna, Austria, June 23-24, pp. 87-102.
 26. Rodina, E., Zeimpekis, V., and Giaglis., G., (2003) Remote Workforce Business Process Integration Through Real-Time Mobile Communications. In the Proceedings of the 2nd International Conference on Mobile Business, Vienna, Austria, 23-34 June
 27. Prasopoulou, E. & Pouloudi, A (2003). Adopting technological solutions in an alliance setting: The case of Global eManagement MBA. in Proceedings of the Joint IFIP WG 8.2 & WG 9.4 Social Implications of Computers in Developing Countries Conference: IS Perspectives and Challenges in the Context of Globalization, 15-17 June 2003, Athens, Greece.
 28. Papazafeiropoulou, A. & Pouloudi A. (2003). Electronic commerce policy making towards the elimination of the digital divide: insights from the developing region of South Eastern Europe. American Conference on Information Systems, AMCIS 2003, Tampa, USA.
 29. Pavlos Vlachos and Adam Vrechopoulos. Key Success factors in the Emerging Landscape of Mobile Music Services. In Ng, K., Busch, C. and Nesi, P. (Eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Web Delivering of Music (WEDELMUSIC 2003), IEEE Computer Society, 15-17 September 2003, Leeds, UK, pp.27-30.
 30. Chris Vasiliadis, George Siomkos and Adam Vrechopoulos. Tourism Destination Analysis & Planning: An IT Application. In Frew, A., Hitz, M. and O' Connor, P. (Eds.) Proceedings of the "Tenth International Conference of Information Technology and Travel & Tourism. Springer Computer Science, 29-31 January 2003, Helsinki, pp.458-466
 31. Dimitratos P., Market-, Network-, and Subsidiary Based Entrepreneurship, and International Performance: Implementation of a Single Model. 6th McGill Conference. September 2003, University of Ulster, Londonderry.
 32. Dimitratos P., K. Ibeh, J. Johnson, J. Slow & S. Young. Micromultinationals: Some Preliminary Evidence on an Emergent Star of the International Entrepreneurship Field. 6th McGill Conference. September 2003, University of Ulster, Londonderry.
 33. Dimitratos P., S. Lioukas & E. Plakoyiannaki. International Performance of Smaller Firms and its Determinants: An Empirical Study. 29th European International Business Academy Conference. December 2003, Copenhagen Business School, Copenhagen.
 34. Dimitratos P., K. Ibeh, J. Johnson, J. Slow & S. Young. An Empirical Study on Core Rigidities and Core Competencies of Micromultinationals. 29th European International Business Academy Conference. December 2003, Copenhagen Business School, Copenhagen.
 35. Kiranoudis, C., and Tarantilis, C., (2003). A DSS for solving-life vehicle routing problems using an adaptive memory programming method, EURO/INFORMS Joint International Conference, 6-10 July, Istanbul, Turkey
 36. Petinis B., Tarantilis C., and Kiranoudis C., (2003). Warehouse sizing for multiple stock keeping products, Computational Management Science Conference, 27-30 May, Chania, Crete, Greece
 37. Brachos D., Soderquist E., Prastacos G., 'Knowledge Sharing Networks' (KSNs) Critical Success Factors: A Comprehensive Study of Knowledge Work'. Proceedings of the 4th European Conference on Knowledge Management, Oxford University, UK, September 2003
 38. Kostopoulos K., Brachos D., Prastacos G., "Determinants of Technological Innovation Adoption: The Case of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Greek Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)" in Proceedings of the 16th National Conference of EEEE, September 2003
 39. Kostopoulos K., Brachos D., Prastacos G., 'Determinants of Technological Innovation Adoption: The case of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Greek Small and Medium-Sized Enterprises (SME's)', In Proceedings or the 16th National Conference of EEEE, September 2003
 40. Chorianopoulos, K. The digital set-top box as a virtual channel provider. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM Press, 2003.
 41. Chorianopoulos, K., G. Lekakos, and D. Spinellis. The virtual channel model for personalized television. In Proceedings of the 1st Euro ITV conferece: From Viewers to Actors, 2003.
 42. Chorianopoulos K., and D. Spinellis. Usability design for the home media station. In Proceedings of the 10th HCI International 2003 conferece. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2003.
 43. Philippidou S., Soderquist E., Prastacos G., "The Transformation of Public Management in Greece and the "POLITIA" program: Leadership vs Management", In Proceedings of the The American Society for Public Administration, 64th Conference, The Power of Public Service, Washington DC, 15-18 March 2003.
 44. Miltiadis D. Lytras, Marinos Themistocleous, Angeliki Tsilira (2003). 'Towards the Semantic E-learning: An ontological oriented discussion of the new research agenda within the e-learning field', Association for Information Systems, in the Proceedings of Ninth Americas Conference on Information Systems, (AMCIS 2003), pp: 2985-2997
 45. Miltiadis D. Lytras, Marinos Themistocleous, Angeliki Tsilira (2003). 'A technology classification framework for e-learning purposes from a knowledge management perspective', Association for Information Systems, in the Proceedings of Ninth Americas Conference on Information Systems, (AMCIS 2003), pp: 2573-2582 46. Miltiadis D. Lytras, Marinos Themistocleous, Angeliki Tsilira (2003). 'Peer-to-Peer Knowledge Networks and E-Learning Clusters of Applications: A Conceptual and Technological Approach of Potential Business Value', Association for Information Systems, in the Proceedings of Ninth Americas Conference on Information Systems, (AMCIS 2003), pp: 1782-1791
Άρθρα σε Βιβλία με Διεθνείς Εκδοτικούς Οίκους
 1. Dimitratos, P. and Lioukas, S., (2003) "International Expansion in Developed or Less Developed Countries? Evidence from Small Firms in South-East Europe", in "Research on International Entrepreneurship", Dana L.P. (Ed) , Edward Elgar, New York.
 2. Voudouris, I. (2003) 'Labor flexibility and the Information Society: Is there a balance between skills improvement and use of external employment?', in G. Doukidis, N. Mylonopoulos and N. Pouloudi (eds.), Information Society or Information Economy? A combined perspective on the digital era, Idea Group Publishing, forthcoming.
 3. Dimitratos P., F. McDonald & H. Tuselmann (2003). International Economic and Environmental Changes. In 'Marketing Changes'. S. Hart (Ed.), International Business Thompson, London: 9-28.
 4. Dimitratos P. (2003). Management of Internationalisation Ventures: Should International Partners be 'Agents' or 'Stewards? In 'Internationalization: Firm Strategies and Management'. C. Wheeler, F. McDonald & I. Greaves I. (Eds), Palgrave, Houndmills, UK: 138-149.
 5. Dimitratos P. & S. Lioukas. (2003). Greek Perspectives of International Entrepreneurship. In 'Research on International Entrepreneurship'. L.-P. Dana (Ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK, forthcoming.
 6. Carter S., M. Ram & P. Dimitratos. (2003). Portfolio Entrepreneurship: A Description and its Link to International Entrepreneurship. In 'Emerging Paradigms in International Entrepreneurship'. M. V. Jones & P. Dimitratos (Eds), Edward Elgar, Cheltenham, UK, forthcoming.
 7. Mostafa R.., C. Wheeler & P. Dimitratos. (2003) 'Internet Enabled International Entrepreneurship: A Conceptual Model'. In 'Emerging Paradigms in International Entrepreneurship'. M. V. Jones & P. Dimitratos (Eds), Edward Elgar, Cheltenham, UK, forthcoming.
 8. Kostopoulos K., Spanos Y. and Prastacos G., "Innovation and the Firm: Determinants and Performance Implications", in (L. Georgiou, J. Rigby and H. Cameron, editors): "Evaluating the Impact of Technology and Research: The theory and practice of Socio-economic Assessment", Elgar Publishing, forthcoming 2003
 9. Lekakos, G. and Giaglis, G. (2003) Personalization of Advertisements in the Digital TV Context. In Sherry Chen and George Magoulas (Eds.), Adaptable and Adaptive Hypermedia Systems, Idea Group Publishing
 10. Dimitratos P., F. McDonald & H. Tuselmann. International Economic and Environmental Changes. Σε 'Marketing Changes'. S. Hart (Ed.), Thomson, London: 2003, 9-28.
 11. Pouloudi, A., Hlupic, V. & Rzevski, G. (2003) Intelligent agents for knowledge management in e-commerce: opportunities and challenges. In Hlupic, V. (ed.) Knowledge and Business Process Management. (pp. 51-67). Hershey: Idea Group Publishing.
 12. Papazafeiropoulou, A. & Pouloudi, A. (2003). Social Issues in Electronic Commerce: Implications for Policy Markers. In Khosrow-Pour, M. (ed.) Advanced Topics in Information Resources Management, Vol.2. (pp. 173-191). Hershey: Idea Group Publishing.

Επιμέλεια Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

 1. Mylonopoulos N., Doukidis G., Special Issue: Mobile Business: Technological Pluralism, Social Assimilation and Growth, International Journal of Electronic Commerce, Volume 8, Number I, Fall 2003
 2. 2. Dimitratos P., Jones M., Special Issue: International Business Review, International Business Review
2002

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους
 1. Giaglis, G.M., Papakiriakopoulos, D.A. and Doukidis, G.J. (2002). An Analytical Framework and a Development Method for Inter-Organisational Business Process Modelling, International Journal of Simulation, 2,2,pp.5-15.
 2. Papazafeiropoulou, A. Pouloudi, G. Doukidis (2002) "A Framework For Best Practices In Electronic Commerce Awareness Creation", Business Process Management Journal, 8 (3), pp. 233-244
 3. Vrechopoulos, A.P., Constantiou, I.D., Mylonopoulos, N, Sideris, I. and Doukidis, G. I. (2002) The Critical Role of Consumer Behavior Research in Mobile Commerce, International Journal of Mobile Communications, 1, 1.
 4. Pramatari K., Papakitiakopoulos D., Poulymenakou A. and Doukidis G. (2002), "New Forms of CPFR", International Commerce Review, ECR Journal, Vol 2, No 2, pp. 38-43
 5. Zografos K.G., Vasilakis G.M., Androutsopoulos K.N., (2002) “A Real Time Decision Support System for Roadway Network Incident Response Logistics”, Transportation Research Part C, No. 10, pp. 1-18.
 6. Zografos K., I. Giannouli, (2002), “Emerging Trends in Logistics and their Impact on Freight Transport System: A European Perspective”, Transportation Research Record, No 1790, pp.36-44.
 7. Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, (2002), "Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems", Transportation Research Record, No.1783, pp.158-166.
 8. Bourantas D., Papalexandri N., and Panayiotopoulou L. (2002), “Strategic Human Resource Management and its Effect on Firm Performance: An Implementation of the Competing Values Framework”, Forthcoming International Journal of Human Resource Management.
 9. Prastacos G.P., Soderquist E., Spanos Y, and Van Wassenhove L. (2002) “An Integrated Framework for Managing Change in the New Competitive Landscape”, European Management Journal, 20 (1), pp. 55-71.
 10. Ioannou G., Kritikos M. and Prastacos G.P. (2002). “MAPROUTE: A GIS-based Decision Support System for Vehicle Routing with Time Windows”, Journal of the Operational Research Society, 53, pp. 842-854.
 11. Ioannou G., Kritikos M. and Prastacos G. (2002), “A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows”, OMEGA - The International Journal of Management Science.
 12. Giaglis G.M., Klein S. and O’Keefe R.M. (2002) “The Role of Intermediaries in Electronic Marketplaces: Developing a Contingency Model”, Information Systems Journal, 12 (3), pp.231-246.
 13. Irani Z., Hlupic V. and Giaglis G.M. (2002) “Business Process Re-engineering: An Analysis Perspective”, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 14 (1), pp.5-10.
 14. Ioannou, G., Karakerezis, A. and Mavri, M., (2002), “Branch network and modular service optimization for community banking”. International Transactions in Operational Research, 9(5), pp. 531-547.
 15. Markellos R.N., Siriopoulos C. (2002), “Time Series Behaviour of Intradaily Data from the Athens Stock Exchange”, International Transactions in Operational Research, 9 (5), pp. 619-628. 25
 16. Samiotis K., Poulymenakou A., (2002) “Knowledge Management in e-Banking: A Competence-based Perspective”, In Computer Based Information Systems, V.XXXXII, N.5, pp. 102-109.
 17. Spanos Y, Prastacos G.P. and Poulymenakou A. (2002), “The Relationship Between Information and Communication Technologies Adoption and Management”, Information & Management, 39, pp. 659-675.
 18. Zaharias P., Vassilopoulou K., Poulymenakou, A. (2002), “Designing On-Line Learning Courses: Implications for Usability”, Scientific Journal on Applied Information Technology Vol.1 (1).
 19. Lytras D.M., Pouloudi A. and Poulymenakou A. (2002), “A framework for technology convergence in learning and working”. Educational Technology and Society, Journal of International Forum of Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force, 5 (2), pp. 99-106.
 20. Lytras D.M., Pouloudi A., and Poulymenakou A. (2002), “Dynamic e-learning settings through advanced semantics. The value justification of a knowledge management oriented metadata schema”, International Journal on E-Learning, 1 (4), pp. 49-61.
 21. Hlupic V., Pouloudi A. and Rzevski, G. (2002), “Towards an integrated approach to Knowledge Management: ‘hard’, ‘soft’ and ‘abstract’ issues”. Knowledge and Process Management: the Journal of Corporate Transformation 9 (2), pp. 90-102.
 22. Papazafeiropoulou A., Pouloudi A. and Poulymenakou A. (2002), “Electronic Commerce Competitiveness in the Public Sector: The Importance of Stakeholder Involvement”. International Journal of Services Technology and Management, 3 (1), pp. 82-95.
 23. Atkinson C., Eldabi T., Paul R.J. and Pouloudi A. (2002), “Integrated approaches to health informatics research and development”. Journal of Logistics Information Management, 15 (2), pp.138-152.
 24. Lytras M., Pouloudi A., and Poulymenakou A. (2002), “Knowledge management convergence: Expanding learning frontiers”. Journal of Knowledge Management, 6(1), pp. 40-51.
 25. Spinellis D. and Gritzalis D., (2002), “Panoptis: Intrusion detection using a domainspecific language”. Journal of Computer Security, 10, pp. 159-176.
 26. Spinellis D., (2002), “A modest proposal for curing the public field phobia”. ACM SIGPLAN Notices, 37 (4), pp. 54-56.
 27. Spinellis D., (2002), “Unix tools as visual programming components in a GUI-builder environment”. Software: Practice & Experience, 32 (1), pp. 57-71.
 28. Chanaron J.J., Jolly D. and Soderquist K.E., (2002) “Technological Management: A Tentative Research Agenda”, International Journal of Technology Management, vol. 23, no. 6, pp. 618-629.
 29. Voudouris I., (2002), “Present and future uses of advanced manufacturing technologies and their relationship with manufacturing capabilities”, Cahiers Du Management Technologique, 12(2).
 30. Voudouris, I., (2002), “The use of flexible employment arrangements: Some new evidence from Greek firms”, The International Journal of Human Resource Management.
 31. Siomkos G.J. and Vrechopoulos A.P. (2002), “Strategic Marketing Planning for Competitive Advantage in Electronic Commerce”, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 3, No. 1, pp. 22-38.
 32. Vrechopoulos A.P., Siomkos G.J. (2002), “Virtual Store Atmosphere in Non-Store Retailing”, Journal of Internet Marketing, Vol. 3, No. 1.
 33. Zaharias P., Vassilopoulou K. and Poulymenakou A. (2002), “Designing On-Line Learning Courses: Implications for Usability”. Scientific Journal on Applied Information Technology, Vol 1, 1.
 34. Papamichail G. and Papamichail D. (2002), “Towards using computational methods for real-time negotiations in electronic commerce”, European Journal of Operational Research, Vol 145 (2), pp. 3-9.
 35. Salavou E., (2002), “Profitability in market-oriented SMEs: Does product innovation matter?”, European Journal of Innovation Management, Vol. 5, No. 3, pp. 164-171.

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Kourouthanassis P., Giaglis, G and Doukidis G., “Improving the retail grocery supply chain through mobile shopping of electronically referenced products”, In the Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia (2002).
 2. Giaglis G.M., Kourouthanassis P. and Doukidis G.J., “Intelligent Tagging and Automatic Home Replenishment Schemes: The MyGROCER Innovative Business And Technology Framework”. In the Proceedings of the International Conference on New Technologies and Strategies to Enhance Packaging Supply Chains, London, UK, 14-15 January (2002).
 3. Marques-Moreno A., Carvajal Rodrigo F., Zografos K.G., “EMIRES Project: Economic Grwoth and Sustainable Mobility Supported by IST at REgional Including SMEs”, Proceedings of the e-2002, Prague 16-18 October (2002).
 4. Zografos, K.G., M.A. Madas, “A Travel & Tourism Information System Providing Real- Time, Value-Added Logistical Services on the Move”, Proceedings of the "M-Business 2002", Athens 8-9 July (2002).
 5. Zografos, K.G., Giannouli I.M., “Business Acceptability of Transport Pricing Strategies”, Proceedings of the Conference on "Transportation Research in Greece", Athens 21-22 February (2002).
 6. Zografos, K.G., Androutsopoulos K.N., “Development and Implementation of a Decision Support System for Identifying Evacuation Routes in case of Hazardous Materials Accidents”, Proceedings of the Conference on "Transportation Research in Greece", Athens 21-22 February (2002).
 7. Zografos, K.G., Giannouli I.M., “Emerging Trends in Logistics and their Impact on Freight Transport System: A European Perspective”, Proceedings of the 81st Transportation Research Board Meeting, Washington D.C., 13-17 January (2002).
 8. Zografos, K.G., Androutsopoulos K.N., “Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials”, Proceedings of the 81st Transportation Research Board Meeting, Washington D.C., 13-17 January (2002).
 9. Zografos, K.G., Madas M.A., “Alternatives to Handle the Aviation Capacity Gridlock: A State-of-the-Art Review”, Proceedings of the 81st Transportation Research Board Annual Conference, Washington D.C., 13-17 January (2002).
 10. Bourantas D., Vakola M., “Antecedents and Consequences of Organizational Silence”, Proceedings, International HRM Conference (2002).
 11. Bourantas D., and Vakola M., “Organizational Silence: A New Challenge for Human Resource Management”, 2nd Annual International Conference in HRM, Athens, October 17th (2002).
 12. Spanos Y.E. and Prastacos G.P. "Environment, Structure and Dynamic Capabilities Effects on Innovation Strategy", 5th World Congress on Intellectual Capital, Calgary, Canada, Jan. (2002).
 13. Spanos Y.E. and Prastacos G.P. "On the Architecture of Organizational Capabilities: Form and Creation", Proceedings of the Strategic Management Society Conference, Paris, September (2002). 27
 14. Ioannou G., Skintzi G. and Prastacos G.P., “Pricing Outsourcing in the Supply Chain”, Proceedings of the 16th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Edinburough, UK, July 2002.
 15. Ioannou G, Kritikos M. and Prastacos G.P., “A assignment-based heuristic for vehicle routing with time windows”, Proceedings of the 15th HELORS Conference, November 2002.
 16. Ioannou G; Papalexandris A., Prastacos G.P. & Soderquist E., “Implementing Balanced Scorecard in a Software Development Company”, Proceedings of the IEEE International Engineering Management Conference, Cambridge, UK, 743-748, (2002).
 17. Zeimpekis, V. and Giaglis, G.M., “Investigation and Assessment of Mobile Commerce as a Supply Chain Management Facilitator”. In the Proceedings of the 6th National Congress on Logistics, Athens, Greece, November (in greek), (2002).
 18. Roussos G., Koukara L., Kourouthanassis P., Giaglis G.M., Tuominen J., Seppala O. and Frissaer J., “A Case Study in Pervasive Retail”. In the Proceedings of the 2nd ACM International Workshop on Mobile Commerce, Atlanta, GA, 28 September, pp.90-95, (2002).
 19. Tsamakos A., Giaglis G.M. and Kourouthanassis P., “Auctioning Tourism Products over Mobile Devices”. In the Proceedings of the 1st International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, 8-9 July, (2002).
 20. Giaglis G.M. (2002), “On the Present and Future of European Research on Knowledge and Information Management”. In the Proceedings of the 24th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, 24-27 June, (2002).
 21. Giaglis G.M., Pateli A., Fouskas K., Kourouthanassis P. and Tsamakos A., ”On the Potential Use of Mobile Positioning Technologies in Indoor Environments”. In the Proceedings of the 15th International Conference on Electronic Commerce, Bled, Slovenia, 17-19 June, pp. 413-429, (2002).
 22. Lekakos G. and Giaglis G.M., “Delivering Personalised Advertisements in Digital Television: A Methodology and Empirical Evaluation”. In the Proceedings of the 2nd Workshop on Personalization in Future Television, 29-31 May, Malaga, Spain, pp. 119-129, (2002).
 23. Giaglis G.M., “European Research on Knowledge and Information Management: Current Status and Future Prospects”. In the Proceedings of the 2nd International Conference on Systems Thinking in Management, Salford, UK, 3-5 April, pp. 19-25, (2002).
 24. Giaglis G.M., “Towards a Predictive Model for Electronic Marketplaces Intermediation Opportunities”. In the Proceedings of the 3rd World Congress on the Management of Electronic Commerce, Canada, 16-18 January (2002).
 25. Lytras M. D., Pouloudi N., and Poulymenakou A. “Applying qualitative research in elearning. Discussion and findings from three case studies. Investigating the quality of elearning towards a knowledge management oriented metadata schema.”. In Philip Barker & Samuel Rebelsky (Eds) Proceedings of ED-MEDIA 2002, Word Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications [CD Proceedings], June 24-29, 2002; Denver, Colorado, USA, pp. 1192-1194 (2002).
 26. Papargyris A., Poulymenakou A., and Samiotis K., “Knowledge Processes Embedded in Task Structures: Implications for the Design of a Technical and Organisational Solution,” In the proceedings of Fourth International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (PAKM 2002), Vienna, Austria, December (2002).
 27. Nikas A., Poulymenakou A., and Samiotis K., “Networked business organisations: an actionable research framework,” In the Proceedings of eBusiness and eWork 2002 - Conference and Exhibition (e-2002), Prague, The Czech Republic, October (2002).
 28. Zaharias P., Poulymenakou A., and Ramfos A., “Developing e-learning services for the enhancement of ICT skills in enlargement European Countries”, in the proceedings of eBusiness and eWork 2002 - Conference and Exhibition (e-2002), Prague, The Czech Republic, October (2002).
 29. Zaharias P., Vassilopoulou K., Poulymenakou A., “On-line Learning Courses: A review and usability attributes”, in proceedings of E-Learn 2002 Montreal, Canada October 15-19, (2002).
 30. Samiotis K. and Poulymenakou A., “Using a practice-based perspective to inform the design of Knowledge Management systems: Evidence from supporting (e-) Banking activities,” Ιn the proceedings of the Xth European Conference on Information Systems (ECIS 2002), Gdansk, Poland, June 2002.
 31. Hlupic V., Pouloudi A. and Rzevski, G. “Using intelligent agents for knowledge management in e-commerce”, Proceedings of the 22nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI '2002). SRCE University Computing Centre, pp. 349-356, June 2002, Cavtat, Croatia, (2002).
 32. Papazafeiropoulou A., Pouloudi A. and Doukidis, G. “Electronic commerce policymaking in developing regions: the case of South Eastern Europe”. International Resources Management Association Conference (IRMA’02), May 19-22, 2002, Seattle, USA (2002).
 33. Papazafeiropoulou, A. and Pouloudi A. “Investigating Stakeholder Participation in Managing Effective Electronic Commerce Diffusion Mechanisms” Proceedings of the Second International Conference on Systems Thinking in Management (ICSTM’02), pp. 12-19, 3-5 April 2002, Salford, UK (2002).
 34. Pouloudi N., Vassilopoulou K. and Ziouvelou X. “Considering the societal implications in the adoption of e-business models”. In Alvarez, I. et al. (Eds.) Proceedings of the Sixth International Conference The transformation of organizations in the information age: social and ethical implications - ETHICOMP’ 02 (pp. 237-246), 13-15 November 2002. Lisbon, Portugal (2002).
 35. Vassilopoulou K., Pouloudi A., Patronidou A and Poulymenakou A., “E-business models. A proposed framework”. In Stanford-Smith, B. et al (Eds.) Challenges and achievements in e-business and e-work (pp. 1003-9) IOS Press. Presented at the e- Business and e-Work Conference, 16-18 October 2002. Prague, Czech Republic (2002).
 36. Milopoulos G., Pouloudi A., and Lytras, G. “CEBOS: Transforming SME needs to successful e-marketplaces”. In Stanford-Smith, B. et al (Eds.) Challenges and adchievements in e-business and e-work (pp. 568-576) IOS Press. Presented at the Ebusiness and e-work Conference, 16-18 October 2002. Prague, Czech Republic (2002).
 37. Lytras M., Lougos C., Chozos P., and Pouloudi A. “Interactive Television and e- Learning Convergence: Examining the Potential of t-Learning”. European Conference on e-Learning 2002 (ECEL 2002), 4-5 November 2002. Brunel University, Uxbridge, UK (2002).
 38. Chozos P., Lytras M. and Pouloudi A. “Ethical Issues in E-learning: Insights from the Application of Stakeholder Analysis in three e-learning Cases”. E-LEARN 2002, (2002).
 39. Milopoulos G., Pouloudi N., and Lytras G. “e-marketplaces for all”. Proceedings of the 3rd European Conference E-COMM-LINE 2002, pp. 265-268. 26-27 September 2002. Bucharest, Romania (2002).
 40. Chozos P., and Pouloudi A. “A European perspective on the adoption of electronic commerce by small to medium-sized enterprises”. Proceedings of the 3rd European Conference E-COMM-LINE 2002, pp. 300-303. 26-27 September 2002. Bucharest, Romania (2002)
 41. Spinellis D., “The information furnace: User-friendly home control”. In Proceedings of the 3rd International System Administration and Networking Conference SANE 2002, pages 145-174, Maastricht, The Netherlands, May (2002). 29
 42. Gousios G. and Spinellis D., “A comparison of portable dynamic web content technologies for the apache web server”. In Proceedings of the 3rd International System Administration and Networking Conference SANE 2002, pages 103-119, Maastricht, The Netherlands, May (2002).
 43. Skoularidou V. and Spinellis D., “Securing the network client”. In Proceedings of the Third International Network Conference INC '02, pages 389-396, Plymouth, UK, July (2002).
 44. Chorianopoulos K. and Spinellis D., “A metaphor for personalized television programming”. In Noelle Carbonelle and Constantine Stephanides, editors, Proceedings of the 7th ERCIM Workshop on User Interfaces for All, pages 139-146, Paris (Chantilly), France, October (2002). Springer-Verlag. LORIA Report.
 45. Mathes I., Pateli A, Tsamakos A., and Spinellis D. “Context aware services in an exhibition environment- the mEXPRESS approach”. In B. Stanford-Smith et al., editor, Challenges and Achievements in E-business and E-work: Proceedings of the E-business and E-work Conference, pages 685-692, Prague, The Czech Republic, October (2002). IOS Press.
 46. Pateli A., Giaglis G., and Spinellis D., “Indoor application environments and locationbased services”. In Proceedings of Workshop on Location-based Services for Accelerating the European-wide Deployment of Services for the Mobile User and Worker, Mykonos, Greece, October (2002).
 47. Spanos I., Soderquist K.E. and Prastacos G.P., “Understanding Organizational Capabilities: An Architectural Perspective”, with G.P. Prastacos and I. Spanos, 22nd Annual International Conference of the Strategic Management Society, Paris, France, 22- 25 September (2002).
 48. Philippidou S., Soderquist K.E. and Prastacos G.P., “Exploring The Organization – Environment Link: Change as Coevolution”, Second European Academy of Management Conference, Stockholm School of Entrepreneurship, Sweden, 9-11 May (2002), www.sses.com/public/events/euram
 49. Soderquist K.E. and Prastacos G.P., “Knowledge Transfer in NPD Projects: Lessons from 12 Global Corporations”, CD-ROM proceedings, Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities OKLC, Greece, 5-6 April, (2002).
 50. Kostopoulos K., Spanos Y.E. and Prastacos G.P. “The Resource-Based View of the Firm and Innovation: Identification of Critical Linkages”, the 2nd European Academy of Management Conference, Stockholm, May (2002), www.sses.com/public/events/euram
 51. Vasiliadis C., Siomkos G.J. and Vrechopoulos A.P., “Tourism Destination Analysis & Planning: An IT Application,” In Proceedings of the “Tenth International Conference of Information Technology and Travel & Tourism – ENTER 2003,” Helsinki, Finland, 29-31 January, (2002).
 52. Lougos C., Vassilopoulou K. and Vrechopoulos A.P., “Interactive Digital TV Services - Viewers' Perceptions.” In Proceedings of the “eBusiness and eWork 2002 Conference,” Prague, The Czech Republic, 16-18 October, (2002).
 53. Vrechopoulos A.P., Constantiou Ι., Mylonopoulos N. and Sideris I., “Critical Success Factors for Accelerating Mobile Commerce Diffusion in Europe.” In Loebbecke C., Wigand, R.T., Gricar, J., Pucihar, A. and Lenart, G. (Eds.) Proceedings of the “15th Bled E-commerce Conference, e-Reality: Constructing the e-Economy,” Bled, Slovenia, June 17-19, (2002), pp. 477 - 492.
 54. Vrechopoulos A.P., Constantiou Ι. and Sideris I., “Consumer Attitudes towards Mobile Commerce in Europe.” In Proceedings (prepared in CD by “Mobicom” IST project and ELTRUN - The eBusiness Center of the Athens University of Economics and Business) of “M-BUSINESS 2002 - The First International Conference on Mobile Business: Evolution Scenarios for Emerging Mobile Commerce Services,” Athens, Greece, July 8-9 (2002).
 55. Vassilopoulou K. and Lekakos G. “From the user interface to the viewer interface: Results of a usability test”. Invited Paper in Special Session under the auspices of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction, Crete, Greece.
 56. Lougos C, Vassilopoulou K. and Vrechopoulos A. “Interactive Digital TV Services - Viewers’ Perceptions”. In Proceedings of the e-Business and e-Work Annual Conference, Prague, Czech Republic 16-18 October (2002).
 57. Vasilopoulou K., Pouloudi N., Patronidou S. and Poulymenakou A. “Business models: A Proposed Framework”. In Proceedings of the e-Business and e-Work Annual Conference, Prague, Czech Republic 16-18 October (2002).
 58. Pouloudi A. and Vassilopoulou K. “Considering the societal implications in the adoption of e-business models”. In Proceedings of ETHICOMP 2002 - Lisbon, Portugal, 13-15 November 2002. Forthcoming.
 59. Vrechopoulos A., Kokodinis V. and Papamichail G., “Developing alternative virtual store layout designs for effective digital marketing”, 12th Mini Euro Conference, Brussels, Belgium, April 2-5 (2002).
 60. Papamichail G., “Adaptable customer support: Incorporating Case-Based Reasoning to enhance customer relationship management”, 12th Mini Euro Conference, Brussels, Belgium, April 2-5, (2002).
 61. Mathes I., Pateli A., Tsamakos A. and Spinellis D., “Context Aware Services in Exhibition Environment - The mEXPRESS approach”, In the Proceedings of e-Business & e-Work 2002, Prague, 16-18 October, (2002).
 62. Fouskas K., Pateli A., Spinellis D., Virola H., “Applying Contextual Inquiry for Capturing End-Users Behaviour Requirements for Mobile Exhibition Services”, In the Proceedings of the First International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, 8- 9 July, (2002).
 63. Giaglis G. M., Pateli A., Fouskas K., Kourouthanassis P., Tsamakos A., “On the Potential Use of Mobile Positioning Technologies in Indoor Environments”, In the Proceedings of 15th Bled Electronic Commerce Conference - e-Reality: Constructing the e-Economy, Bled, Slovenia, 17 –19 June, (2002).

Άρθρα σε Βιβλία με Διεθνείς Εκδοτικούς Οίκους

 1. Dimitratos P. and Lioukas S., (2002), “International Expansion in Developed or Less Developed Countries? Evidence from Small Firms in South-East Europe”, in “Research on International Entrepreneurship”, Dana L.P. (Ed), Edward Elgar, New York.
 2. Pogorel, G., Balazs, E., Lunde, L., Lundgaard, J., Mulet, J., Prastacos, G., Von Sengbusch G., (2002), “RTD Activities conducted under the EC Framework programmes”, European Commission publication.
 3. Giaglis G.M. (2002), “Directions and Trends in Knowledge Management Research: Results from an Empirical Analysis of European Projects”. In Hlupic, V. (Ed.), Knowledge and Business Process Management.
 4. Giaglis G.M., Kourouthanassis P. and Tsamakos A. (2002), “Towards a Classification Framework for Mobile Location Services”. In Mennecke, B.E. and Strader, T.J. (Eds.), Mobile Commerce: Technology, Theory, and Applications, pp. 67-85.
 5. Eatock J., Serrano A., Giaglis G.M. and Paul R.J. (2002) “Evaluating Information Technology: Lessons from Integrating Business Process Simulation with Computer Network Simulation”. In Henderson, P. (Ed.), Systems Engineering for Business Process Change: New Directions, Springer, London, pp. 150-159.
 6. Samiotis K. and Poulymenakou A., (2002), “The Learning Enactment of Process Knowledge: An Approach anchored on Work Practices”, In Hlupic V. (Ed.), Knowledge and Business Process Management, Idea Group Publishing, London UK.
 7. Lycett M.G, and Pouloudi A. (2002), “Component-based development: issues of data protection”. In Dhillon, G. (ed.) Social responsibility in the information age: Issues and Controversies. (pp. 53-65). Hershey: Idea Group Publishing.
 8. Papazafeiropoulou A. and Pouloudi A. (2002). “Social Issues in Electronic Commerce: Implications for Policy Markers”. In Dhillon, G. (ed.) Social responsibility in the information age: Issues and Controversies. (pp. 144-159). Hershey: Idea Group Publishing.
 9. Whitley E.A., and Pouloudi A. (2002). “Studying the translations of NHSnet”. In Mahmood, M.A. (ed.) Advanced Topics in End User Computing. (volume 1, pp. 158- 176). Hershey: Idea Group Publishing. [Reprint of the Journal of End User Computing paper]
 10. Vrechopoulos A.P., Papamichail G. and Doukidis G.I. (2002) “Identifying Patterns in Internet Retail Store Layouts.” In Pardalos, P. and Tsitsiringos V. (Eds.), “Financial Engineering, E-Commerce and Supply Chain” – Book Series “Applied Optimization”, Kluwer Academic Publishers, Chapter 14, Vol. 70, pp. 231-246.
2001

 1. Vrechopoulos, A.P., Siomkos, G.J. and Doukidis, G.I. (2001) Internet Shopping Adoption by Greek Consumers, European Journal of Innovation Management, Vol. 4, No. 3, pp. 142-152.
 2. Zografos, K.G., I.M. Giannouli, "Development and Application of A Methodological Framework for Assessing SCM Trends", International Journal of Logistics: Research and Applications, 2001, Vol. 4, No.2, pp.153-190.
 3. Zografos, K.G., I.M. Giannouli, "Development and Application of Methodological Framework for Evaluating the Cost-Effectiveness of an Air Traffic Management System for Europe", Transportation Research Record, 2001, No 1744, pp.52-64.
 4. Spanos Y., Lioukas S. and Zaralis G., (2001), 'An Examination into the Causal Logic of Rent Generation: Contrasting Porter's Competitive Strategy Framework and the Resource-based Perspective' Strategic Management Journal, Vol. 22, pp.907-934.
 5. Ioannou, G., Prastacos, G.P. and Skintzi, G., "Inventory Positioning in Single Product Supply Chains", Les Cahiers du Management Technologique, 11, 2, 33-40, 2001.
 6. Ioannou, G., Kritikos, M. and Prastacos, G., "A Greedy Look Ahead Heuristic for the Vehicle Routing Problem with Time Window Constraints", Journal of the Operational Research Society, 52, 523-537, 2001.
 7. Mills, T.C., Siriopoulos, C., Markellos, R.N., Harizanis, D. "Seasonality in the Athens Stock Exchange", Applied Financial Economics, 10, 137-142, 2001.
 8. Markellos, R.N., Mills, T.C. "Unit Roots in the CAPM?", Applied Economics Letters, 8, 499-502, 2001.
 9. Nikolaou, I., & Robertson, I.T. (2001). The Five-Factor Model of Personality and Work Behaviour in Greece. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, 161-186.
 10. Tsaousis, I., Nikolaou, I. (2001) The Stability of the Five-Factor Model of Personality in Personnel Selection and Assessment. International Journal of Selection and Assessment, 9, 290-301.
 11. Diomidis Spinellis. Notable design patterns for domain specific languages. Journal of Systems and Software, 56(1):91-99, 2001.
 12. Diomidis Spinellis and Chrissoleon Papadopoulos. Modular production line optimization: The exPLOre architecture. Mathematical Problems in Engineering, 6:527-541, 2001.
 13. Konstantinos Raptis, Diomidis Spinellis, and Sokratis Katsikas. Multi-technology distributed objects and their integration. Computer Standards & Interfaces, 23:157-168, 2001.
 14. Diomidis Spinellis. Fear of coding, and how to reduce it. IEEE Computer, 34(8):98-100, 2001.
 15. Euripides Loukis and Diomidis Spinellis. Information systems security in the Greek public sector. Information Management and Computer Security, 9(1):21-31, 2001.
 16. Giaglis, G.M. (2001) A Taxonomy of Business Process Modelling and Information Systems Modelling Techniques, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 13, 2, pp. 209-228.
 17. Irani, Z., Hlupic, V. and Giaglis, G.M. (2001) Business Process Re-engineering: A Modelling Perspective, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 13, 2, pp. 99-104.
 18. Papazafeiropoulou, A., & Pouloudi, A. (2001). Social issues in electronic commerce research: implications for policy makers. Information Resources Management Journal 14 (4) 24-32.
 19. Irani, Z., Pouloudi, A. & Currie, W. (2001). Communication as a Social Construct within an Information Society. IEEE Transactions on Professional Communication 44 (1) 4-5.
 20. Whitley, E.A., & Pouloudi, A. (2001). Studying the translations of NHSnet. Journal of End User Computing 13(3), 30-40.
 21. Nellore, R., Chanaron J.J. and Soderquist, K.E. "Lean Supply and Price based Global Sourcing - The Interconnection", European Journal of Purchasing and Supply Management, 7, 2, 101-110, 2001.
 22. Soderquist, K.E., Chanaron, J.J. and Birchall, D. "Automotive Components Suppliers Facing the Learning Challenge", International Journal for Automotive Technology and Management, 1 (2-3), 252-268, 2001.
 23. Baird, K., Barfield, W., Shewchuk J.P., and Ioannou, G., (2001). "Applications of wearable computers and augmented reality to manufacturing." In Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality, W. Barfield and T. Caudell (Editors), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., NJ, USA
 24. Ioannou, G., Prastacos, G.P. and Skintzi, G., "Inventory Positioning in Single Product Supply Chains", 3rd International Conference on the Design and Analysis of Manufacturing Systems, Tinos, Greece, May 2001, 49-58.
 25. Prastacos, G.P. "Leveraging Emerging Technologies", 3rd Internet Commerce Forum, Hellenic Management Association, June 2001
 26. Prastacos, G.P. "Challenges and Opportunities for management in the Information Society", ΙΤ & Telecoms Forum, November 2001
 27. Spanos, Y. Prastacos, G.P. and Papadakis, V. "Greek Firms and EMU: Contrasting SMEs and Large-Sized Enterprises", European Management Journal, 19, 6, 638-648, 2001.
 28. Spanos, Y. and Lioukas, S., "An Examination into the Casual Logic of Rent Generation: Contrasting Porter's Competitive Strategy Framework and the Resource-Based Perspective", Strategic Management Journal, 22, 10, 907-934, 2001.
2000

 1. Pramataris K., Vrechopoulos A., Doukidis G., "The transformation of the promotion mix in the virtual environment: an initial framework and comparative study", International Journal of New Product Development and Innovation Management, 2(2), pp. 163-178, (2000)
 2. Vrechopoulos, A., Siomkos, G amd Doukidis G. (2000), "The Adoption of Internet Shopping by Electronic Retail Consumers in Greece: Some Preliminary Findings", Journal of Internet Banking and Commerce, 5(2).
 3. Van Muijen, J., Koopman, P., De Witte, K., De Cock, G., Susanj, Z., Lemoine, C., Bourantas, D., Papalexandris, N., Branyicski, I., Spaltro, E., Jesuino, J., Gonzalves Das Neves, J., Pitariu, H., Konrad, E., Peiro, J., Gonzalez-Roma, V., & Turnipseed, D. (2000). "Organizational culture: The FOCUS questionnaire". European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 551-568
 4. Nikandrou, I., Papalexandris, N., & Bourantas, D., "Gaining Employee Trust after Acquisition: Implications for Managerial Action", Employee Relations, Jan. 2000, No.4, Vol.22, pp. 334-355
 5. Voudouris I., Lioukas S., Makridakis S. and Spanos Y., (2000), 'Hidden Champions: Lessons from Small, Little Known Firms in Greece' European Management Journal, Vol. 18, No 6, pp. 663-674.
 6. Lioukas S., (2000), 'Greece: Action in the OECD', La Lettre Diplomatique, No 51, pp.52-62.
 7. Spanos, Y, Prastacos, G.P. and Poulymenakou, A. "The Impact of Information and Communication Technologies on Firm Structure: Evidence from an Economy in Transition", IEEE Conference, Singapore, 11-15/11/2000.
 8. Ioannou, G., M. Kritikos, M. and Prastacos, G.P. "Heuristic Solution Methods for the Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows", 17th National Conference of the Hellenic Mathematical Society, Athens, 2000.
 9. Irani, Z., Hlupic, V. and Giaglis, G.M. (2000) Business Process Re-engineering: A Design Perspective, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 12, 4, pp. 247-252.
 10. Nellore R & Soderquist, K.E. "Strategic Outsourcing through Specifications", Omega - The International Journal of Management Science, 28, 5, 525-540, 2000.
 11. Nellore R & Soderquist, K.E. "Portfolio Approaches to Procurement: Analysing the Missing Link to Specifications", Long Range Planning, 33, 2, 245-267, 2000.
 12. Soderquist, K.E. and Nellore, R. "Information Systems in Fast Cycle Development: Identifying User Needs in Integrated Automotive Component Development", R&D Management, 30, 3, 199-211, 2000.
 13. Herrmann, J.W., Ioannou, G., Minis, I., and Proth, J.M., "Minimization of Acquisition and Operational Costs in Horizontal Material Handling System Design, " IIE Transactions, 31, 7, 679-693, 2000.
 14. Ioannou, G. and Sullivan, W.G., "Use of Activity-Based Costing and Economic Value Analysis for the Justification of Capital Investments in Automated Material Handling Systems", International Journal of Production Research, 37, 9, 2109-2134, 2000.
 15. Athanassopoulos, A.D., Papagiannakis, L., Reclitis, P. and Spanos, Y., "Firm Capabilities, Market Environment and Innovativeness: Evidence from Greek Manufacturing Firms", Les Cahiers du Management Technologique, 10, 1, 9-26, 2000.
 16. Voudouri, E., Lioukas S., Makridakis, S. and Spanos, Y., "Greek Hidden Champions: Lessons from Small, Little-known Firms in Greece, European Management Journal, 18, 6, 663-674, 2000.

© Copyright 2002 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.