9
3      
31
hr society
3 30
29

 

3
3
3
3
3
3
3
3
 
 
3
3 3 3

efqm

 

aueb


 

register

 

  3 3

 

33 3 Μέλη του Συλλόγου
3
3
Tech Day 2007

Ο Σύλλογος απαρτίζεται από τα τακτικά, τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη του.
Ως τακτικό μέλος του Συλλόγου ορίζεται κάθε κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών του. Τα τακτικά μέλη έχουν ορισμένες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα από τη συμμετοχή τους στο Σύλλογο

Τα δικαιώματα τους είναι:
• Να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου.
• Να μετέχουν ισότιμα σε όλες τις συζητήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
• Να εκφράζουν δημόσια τις διαφωνίες τους, προς ενέργειες ή αποφάσεις οργάνων του Συλλόγου, στα όργανα του Συλλόγου.
• Να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση διαγραφής από το μητρώο μελών.
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:
• Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους
• Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

Ως δόκιμο μέλος του Συλλόγου χαρακτηρίζεται ένας φοιτητής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται ακόμα στη φάση της παρακολούθησης μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος ή παράδοσης της Πτυχιακής του Εργασίας ή συμμετοχής του στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος. Το δόκιμο μέλος εγγράφεται αυτόματα στη βάση δεδομένων του Συλλόγου, μετά από πρώτερη προφορική του έγκριση. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Συλλόγου. Έχουν ως δικαιώματα τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου και φυσικά τη συνεχή ενημέρωση από το Σύλλογο για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινότητα. Τα δόκιμα μέλη δεν οφείλουν εγγραφή και συνδρομή στο Σύλλογο.

Ως επίτιμα μέλη ορίζονται επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, ακαδημαϊκοί και γενικότερα άτομα που ασχολούνται με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, που με την καθοδήγηση και τις συμβουλές τους αλλά και με την έμπρακτη συμμετοχή τους στο Σύλλογο βοήθησαν και βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του. Αυτά ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εισηγείται και καθορίζεται ο χρόνος και ο χώρος που θα οριστεί το επίτιμο μέλος.

3 3
28 3 3 25
2341765

33

24
23
  © 2008 AUEB HR Society
 
Created by Themis Bournas
Επικοινωνία |Forum | Home  
22
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12