Κρυπτογράφηση

Στην κρυπτογράφηση ενδιαφερόμαστε για τη μετάδοση πληροφορίας με τρόπο τέτοιο ώστε η πληροφορία να μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο από τον αποδέκτη της.

Για να το πετύχουμε αυτό, η πληροφορία μετασχηματίζεται μέσω μιας συνάρτησης ώστε να μην γίνεται αντιληπτή.

Ο αποδέκτης πρέπει να διοχετεύσει τη μετασχηματισμένη πληροφορία στην αντίστροφη συνάρτηση ώστε να πάρει το αρχικό μήνυμα.

Για να μη μπορεί να διαβάσει το μετασχηματισμένο μήνυμα ένας τρίτος, ο μετασχηματισμός χρησιμοποιεί κατάλληλα κλειδιά.

Αν η Αλίκη θέλει να στείλει ένα μήνυμα m στον Βασίλη χωρίς να μπορεί να το διαβάσει η Εύα η οποία έχει πρόσβαση στο κανάλι επικοινωνίας, η Αλίκη κρυπτογραφεί το μήνυμα με μία συνάρτηση E που παίρνει σαν είσοδο το μήνυμα m και ένα κλειδί K. O Βασίλης που έχει επίσης το κλειδί K δίνει το κλειδί και το μήνυμα σε μία άλλη συνάρτηση D η οποία επιστρέφει το αρχικό μήνυμα:

Κρυπτογράφηση

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Η Αλίκη και ο Βασίλης ανταλλάσουν με κάποιον τρόπο ένα κλειδί K..

  2. Η Αλίκη κρυπτογραφεί το μήνυμά της m με το κλειδί K.

    c = E(K, m)

  3. Η Αλίκη στέλνει το κρυπτογραφημένο μήνυμα c στον Βασίλη.

  4. Ο Βασίλης αποκρυπτογραφεί το μήνυμα c.

    m = D(K, c)