Υλοποίηση συνεδρίας

Παραδείγματα URL:
http://www.driveme.gr/Athens/AthensMap.ASP?wcu=$cmd=2$id=4_2000_11_09_08_00_20_296
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/perscoll?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
http://terraserver.microsoft.com/GetPageByXY.asp?XId=9782&YId=12293&SrcId=2&ImgDate=05/17/1992&ImgSize=2&DSize=0
Παραδείγματα cookies:
bbs.cordis.lu	FALSE	/	FALSE	2137621534	CFID	47215
bbs.cordis.lu	FALSE	/	FALSE	2137621534	CFTOKEN	18919068
.harvard.edu	TRUE	/	FALSE	2051222305	SITESERVER	ID=7f29e95efe695b0ab41c161acdfb0163
search.support.microsoft.com	FALSE	/	FALSE	1019403742	AnswerWiz	1=serial+mouse+detection&Count=1
search.support.microsoft.com	FALSE	/	FALSE	1019403742	Params	S=F&VR=http%3A%2F%2Fsupport%2Emicrosoft%2Ecom%2Fsupport%3Bhttp%3A%2F%2Fsupport%2Emicrosoft%2Ecom%2Fservicedesks%2Fwebcasts%3Bhttp%3A%2F%2Fsupport%2Emicrosoft%2Ecom%2Fhighlights&KT=ALL&FR=0&HSL=0&LN=EN%2DUS&FSL=0&TSL=0&A=T&SD=GN&SPR=W95&PSL=0&LQ=serial+mouse+detection&T=B&T1=7d&DU=C
search.support.microsoft.com	FALSE	/	FALSE	1019403742	Global	LN=EN%2DUS